LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Возведохъ очи мои въ горы
Ma tõstan oma silmad mägede poole 
I Lift Up My Eyes to the Mountains 
eelmine järgmine


Muusika autor Dmitri Bortnjanski
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Возведохъ очи мои въ горы,
отнюду же прiидетъ помощь моя.
Помощь моя отъ Господа,
сотворшаго небо и землю.

Не даждь восмятенiе ноги твоея,
ниже воздремлетъ храняй тя.
Се не воздремлетъ, ниже уснетъ храняй Израиля.
Господь сохранитъ тя,
Господь покровъ твой на руку десную твою.
Во дни солнце не ожжетъ тебе, нiже луна нощiю.

Господь сохранитъ тя отъ всякого зла,
сохранитъ душу твою Господь;
Господь сохнранитъ вхожденiе твое
и исхожденiе твое, от ныне и до века.

Псалом 120
Ma tõstan oma silmad mägede poole,
kust mulle abi tuleb!
Abi tuleb mulle Jehoova käest,
kes on teinud taeva ja maa!

Ei ta lase su jalga vääratada,
ei su hoidja tuku!
Vaata, ei tuku ega uinu magama see, kes Iisraeli hoiab!
Jehoova on su hoidja,
Jehoova on su vari su paremal käel!
Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel!

Jehoova hoiab sind kõige kurja eest,
tema hoiab sinu hinge!
Jehoova hoiab su väljumist
ja su tulemist nüüd ja igavesti!

Psalm 120 /121/
I lift up my eyes to the mountains,
from where my help comes.
My help comes from the Lord,
Who made heaven and earth.

Let not your foot be moved,
nor let Him Who keeps you slumber.
Behold, He Who keeps Israel will neither slumber nor sleep.
The Lord will keep you,
the Lord is your shelter at your right hand.
The sun will not burn you by day, nor the moon by night.

May the Lord keep you from all evil;
the Lord will keep your soul.
The Lord will keep your coming in
and going out from now and for ever.

Psalm 120 /121/