LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Да исправится молитва моя
Olgu mu palve suitsuohvriks su palge ees
Let My Prayer Arise
eelmine järgmine


Muusika autor Dmitri Bortnjanski
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

1. Да исправится молитва моя, яко кадило предъ Тобою:
воздеянiе руку моею, жертва вечерняя.

2. Господи, воззвахъ къ Тебе, услыши мя:
вонми гласу моленiя моего,
внегда возвати ми къ Тебе.

3. Положи, Господи, храненiе устомъ моимъ,
и дверь огражденiя о устнахъ моихъ.

4. Не уклони сердце мое въ словеса лукавсвтiя,
непщевати вины о гресехъ.

на Литургии Преждеосвященных Даров
(Псалом 140, 2, 1, 3 и 4)
1. Olgu mu palve suitsuohvriks su palge ees,
ja mu käte tõstmine olgu õhtuseks roaohvriks!

2. Jehoova, ma hüüan sind appi,
tõtta mu juurde, kuule mu häält,
kui ma hüüan su poole!

3. Jehoova, pane valvur mu suu ette,
sea hoidja mu huulte uksele!

4. Ära lase mu südant pöörduda paha asja poole,
leida vabandusi mu pattudele.

Ennepühitsetud andide liturgiast
(Psalm 141: 2, 1, 3, 4)
1. Let my prayer arise before Thee as incense;
let the lifting up of my hands be an evening sacrifice.

2. Lord, I have cried to Thee, hear me:
attend to the voice of my supplication,
when I cry to Thee.

3. Set a watch, O Lord, over my mouth
and a strong door about my lips.

4. Incline not my heart to evil words,
to make excuses for my sins.

from the Liturgy of Presanctified Gifts
(Psalm 141: 2, 1, 3, 4)