LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Херувимская песнь № 7
Keerubitelaul nr. 7
The Cherubic Hymn No. 7
eelmine järgmine


Muusika autor Dmitri Bortnjanski
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Иже херувимы, тайно образующе,
и животворящей Тройце
трисвятую песнъ припевающе,
всякое ныне житейское отложимъ попеченiе,
(Аминь.)
Яко да Царя всехъ подымемъ,
ангельскими невидимо дориносима чиньми.
Аллилуiа, аллилуiа, аллилуiа.

на Божественной Литургии
Nüüd tähendame meie salal viisil keerubeid
ja laulame eluandjale Kolmainu Jumalale
kõigepühamat laulu.
Jätkem siis nüüd kõik elumured maha.
(Aamen.)
Et me vastu võtaksime kõikide Kuningat,
keda inglite väehulgad suure austamisega nägemata teenivad.
Halleluuja, halleluuja, halleluuja.

Jumalikust liturgiast
Let us who mystically represent the cherubim,
and who sing the thrice-holy hymn
to the life-creating Trinity,
now lay aside all cares of this life,
(Amen.)
that we may receive the King of All,
who comes invisibly upborne by the angelic host.
Alleluia, alleluia, alleluia.

from the Divine Liturgy