LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Сей день, егоже сотвори Господь
See on päev, mille Issand on teinud
eelmine järgmine


Muusika autor Dmitri Bortnjanski
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Сей день, его же сотвори Господь,
Возрадуемся и возвеселимся въ онь.
Воскликнемъ Богу Спастелю нашему.
И возвестимь славу Его въ родъ и родь.

Яви намъ, Господи, милость Твою,
Заповеждь силою Твоею,
И укрепи, еже соделалъ, еси въ насъ.
Дни на дни цареви приложипи,
И лета его до дне рода и рода.

Пребудеть въ весъ предъ Богом;
Милость и истину Его кто взыщеть?
Тако воспоемь и поемь имени Твоему во веки.
See on päev, mille Issand on teinud:
Ilutsegem ja rõõmutsegem temast!
Issand, näita meile oma heldust
Ja anna meile oma abi!

Sest sina, Jumal, oled kuulnud mu tõotusi,
Sa oled minule andnud nende pärandi,
Kes su nime kardavad.
Lisa päevi kuninga päevadele,
Tema aastad kestku põlvest põlve!

Tema istugu aujärjel igavesti Jumala ees,
Sea heldus ja ustavus teda hoidma!
Siis ma mängin alati kiitust sinu nimele.
Tekst: Psalmid 118:24; 85:8; 61:6, 7, 8