LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Гласом моимъ ко Господу воззвахъ
Oma kitsikuses ma hüüdsin Jehoovat
With My Voice I Cried Out to the Lord
eelmine järgmine


Muusika autor Dmitri Bortnjanski
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Гласомъ моимъ ко Господу возвахъ,
гласомъ моимъ къ Богу и внятъ ми.
Въ день скорби моея призвахъ Господа
и услыша мя отъ храма святаго своего.

И бысть Господь утвержденiе мое.
И возведе мя на высоту,
яко восхоте мя.

И воздастъ ми Господь по правде моей
и по чистоте руку моею,
яко сохранихъ пути Господни
и не нечествовахъ отъ Бога моего,
яко вся судьбы Его предо мною.

И оправданiя Его не отступиша отъ мене.

из 17 и 76 псалмов
Oma kitsikuses ma hüüdsin Jehoovat
ja kisendasin oma Jumala poole.
Ta kuulis mu häält oma templist
ja mu appihüüd tungis ta palge ette, ta kõrvu.

Ta tõi mind välja lagedale,
ta päästis mind,
sest tal oli minust hea meel.

Jehoova teeb mulle head mu õigust mööda,
ta tasub mulle mu käte puhtust mööda.
Sest ma hoidsin Jehoova teid
ega taganenud õelasti Jumalast.
sest kõik ta seadused on mu ees.

Ja Jehoova tasus mulle mu õigust mööda.

Psalmidest 17 /18/ ja 76 /77/
With my voice I cried out to the Lord,
with my voice to God and He received me.
In the day of my trouble I called upon the Lord
and he heard me from His holy temple.

And the Lord has been my stronghold,
and He has led me up to the high place
for He has desired me.

And the Lord shall reward me according to my truth and
according to the cleanliness of my hands.
For I have kept the ways of the Lord
and have not dishonored my God,
for all his judgments are before me.

And his righteousness did not abandon me.

from Psalms 17 /18/ and 76 /77/