LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ecce sacerdos magnus
See on suur preester
eelmine järgmine

Motett
Muusika autor Anton Bruckner
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: WAB13

Ecce sacerdos magnus,
qui in diebus suis placuit Deo.
Ideo jurejurando fecit illum Dominus
crescere in plebem suam.
Benedictionem omnium gentium dedit illi,
et testamentum suum confirmavit
super caput ejus.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc
et semper, et in saecula saeculorum.
Amen
See on suur preester,
kes oma päevil meeldis Jumalale.
Seepärast pani Issand vandega tema
kasvama oma rahva sekka.
Ta andis talle kõikide hõimude õnnistuse
ja kinnitas oma testamendi
tema pea kohal.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Nagu oli alguses,
olgu nüüd, alati ja igavesti.
Aamen.
Tekst: Ecclesiasticus 44, 16-18