LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Afferentur regi
eelmine järgmine
Motett
Muusika autor Anton Bruckner
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: WAB1

Afferentur regi virgines post eam:
proxime ejus afferentur tibi in lætitia
et exultatione: adducentur
in templum regi Domino.

Kirjudes riietes viiakse ta kuninga juurde,
neitsid tema järel, ta sõbrannad, tuuakse sinu
juurde. Need tuuakse rõõmu ja ilutsemisega,
nad lähevad kuninga hoonesse.
Tekst: Psalm 44, 15-16