LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

I himmelen
Oo paradiis, oo paradiis
eelmine järgmine


Muusika autor Edvard Grieg
Sõnade autor Laurentius Laurinus
Tõlge Eda Jaanson
Teose kataloogi- või oopusenumber: op74. Nr4
Tervikteosest Fire salmer

I Himmelen, i Himmelen,
Hvor Gud, vor Herre bor,
Hvor saligt did at komme hen,
Hvor er den Glæde stor.
For evig, evig skal vi der
Se Gud i Lyset som han er,
Se Herren Zebaot.

Og Legemet, og Legemet
Som lagdes bort i Muld,
Det vorder alt så skinnende,
Ja, som det skjære Guld.
Og ved af ingen Vunde mer
Mens Åsyn det til Åsyn ser
Gud Herren Zebaot.

Og Sjælen får sin Prydelse,
Den Krone, som er sagt,
Retfærdighedens Brudekrans,
Og så den hvide Dragt.
O Gud, hvad Lyst at være dig nær,
At se i Lyset som Du er
Dig, Herren Zebaot.
Oo paradiis, oo paradiis,
kus Jumal Sebaot,
kus õnnis elu ootamas,
kus õndsus ülisuur.
Seal igaveses valguses
Su selget palet näeme me,
Mu Issand Sebaot.

Ja ihu surmast pimedast
siis ärkab elule,
ning kirgastunult seisab ta
seal kuldses hiilguses.
Ei tea ei valust, haavadest,
vaid seisab sinu palge ees,
Mu Issand Sebaot.

Ja minu hing end ehib ka,
kuis tal kord kuulutat',
Su õndsa armukrooniga
ja pruudikleidiga.
Oh Jumal, küll on kena sel,
kes seisab Sinu palge ees,
Mu Issand Sebaot.