LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ich armer Mensch, ich Sündenknecht 
Ma vaene mees, ma patu ori
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV55

1. ARIE
Ich armer Mensch, ich Sündenknecht,
Ich geh vor Gottes Angesichte
Mit Furcht und Zittern zum Gerichte.
Er ist gerecht, ich ungerecht.
Ich armer Mensch, ich Sündenknecht!

2. REZITATIV
Ich habe wider Gott gehandelt
Und bin demselben Pfad,
Den er mir vorgeschrieben hat,
Nicht nachgewandelt.
Wohin? soll ich der Morgenröte Flügel
Zu meiner Flucht erkiesen,
Die mich zum letzten Meere wiesen,
So wird mich doch die Hand des Allerhöchsten finden.
Und mir die Sündenrute binden.
Ach ja!
Wenn gleich die Höll ein Bette
Vor mich und meine Sünden hätte,
So wäre doch der Grimm des Höchsten da.
Die Erde schützt mich nicht,
Sie droht mich Scheusal zu verschlingen;
Und will ich mich zum Himmel schwingen,
Da wohnet Gott, der mir das Urteil spricht.

3. ARIE
Erbarme dich!
Laß die Tränen dich erweichen,
Laß sie dir zu Herzen reichen;
Laß um Jesu Christi willen
Deinen Zorn des Eifers stillen!
Erbarme dich!

4. REZITATIV
Erbarme dich!
Jedoch nun
Tröst ich mich,
Ich will nicht für Gerichte stehen
Und lieber vor dem Gnadenthron
Zu meinem frommen Vater gehen.
Ich halt ihm seinen Sohn,
Sein Leiden, sein Erlösen für,
Wie er für meine Schuld
Bezahlet und genug getan,
Und bitt ihn um Geduld,
Hinfüro will ich's nicht mehr tun.
So nimmt mich Gott zu Gnaden wieder an.

5. CHORAL
Bin ich gleich von dir gewichen,
Stell ich mich doch wieder ein;
Hat uns doch dein Sohn verglichen
Durch sein Angst und Todespein.
Ich verleugne nicht die Schuld,
Aber deine Gnad und Huld
Ist viel größer als die Sünde,
Die ich stets bei mir befinde.
1. AARIA
Ma vaene mees, ma patu ori,
hirmus tulen Jumala palge ette
ja ilmun värisedes kohtusse.
Tema on õiglane ja mina väär.
Ma vaene mees, ma patu ori!

2. RETSITATIIV
Jumala tahte vastu olen astunud
ja seda teed,
mis tema mulle ette seadis,
ma pole käinud.
Nüüd kuhu? Kui ma ka koidutiivad
pagemiseks võtaksin,
mis viimse mere äärde viiksid mind,
siis sealtki leiaks mind Kõikvõimsa käsi.
Ja vitsad seoks mu patu nuhtluseks.
Ah jaa!
Ka siis kui põrgu pakuks aset
mulle ja mu pattudele,
mind sealgi ootaks Kõrgeima raev.
Maa mind ei kaitse,
ta hävitada ähvardab mind, koletist;
ja kui ma püüan taeva poole tõusta,
siis on seal Jumal, kes mind süüdistab.

3. AARIA
Halasta!
Anna järele pisaraile,
nad jõudku sinu südameni;
Jeesuse Kristuse nimel,
vaigista oma raevu!
Halasta!

4. RETSITATIIV
Halasta!
Nüüd ometi
end lohutan,
ma kohtu ees ei taha seista,
vaid pigem armutrooni ette
mu püha Isa juurde minna.
Ta selleks oma poja,
tema kannatuse, lunastuse pärast on,
kes minu süü
on küllalt tasunud,
ning palun pikka meelt,
ja ei tee siitpeale enam pattu.
Nii võtab Jumal armus taas mind vastu.

5. KORAAL
Kui ma ka olen sinust eemaldunud,
tulen ma ikka tagasi su juurde;
on ju su poeg meid lepitanud
oma ahastuse ja surmaga.
Ma ei salga oma süüd,
siiski on su armulikkus
hoopis suurem kui mu patud,
mis mu hinge koormavad.