LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Su hooleks ennast annan ma
eelmine järgmine

Muusika autor Tõnu Kõrvits
Tõlge Kaja Kappel
Tervikteosest Kreegi vihik

Su hooleks ennast annan ma
Sopranile, koorile ja keelpillidele
Eesti vaimulik rahvaviis (Mustjala)

Su hooleks ennast annan ma,
oh Jumal, ihu, hingega.
Kui enam päivi kingid Sa,
siis tahan ma ka rahul olla sellega.
I Shall Be Your Care
For soprano, choir and string instruments
Estonian folk hymn from Mustjala

I shall be your care,
oh Lord, with my body and soul.
Were You to give me more days to spare,
I would be content.
Tekst: eesti vaimulikud rahvaviisid