LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Requiem c-moll
Reekviem c-moll
eelmine järgmine


Muusika autor Cyrillus Kreek
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

I INTROITUS

Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus, Deus in Syon,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Kyrie eleison; Christe eleison.

II DIES IRAE

Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla!

Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus.

Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.

Mor stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet, apparebit,
nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?

Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me fons pietatis,
salva, salva!

III RECORDARE

Recordare Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa die.
Quaerens me sedisti lassus,
redemisti crucem passus;
tantus labor non sit cassus.

Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.
Ingemisco tamquam reus,
culpa rubet vultus meus;
suplicanti parce, Deus.

Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae,
sed tu, bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta,
et ab hoedis me sequestra,
statuens in parte dextra.
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.

IV ORO SUPPLEX

Oro supplex et acclinis
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla,
judicandus homo reus;

Huic ergo parce Deus,
pie Jesu, Domine,
dona eis requiem!
Amen!

V DOMINE JESU

Domine Jesu Christe!
Rex gloriae!
Libera animas
omnium fidelium defunktorum
de poenis inferni,
et de profundo lacu!

Libera eas
de ore leonis,
ne absorbeat eas Tartarus,
ne cadant in obscurum.

VI HOSTIAS

Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus,
Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus.

Fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.

VII SANCTUS

Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt coeli et terra gloria tua!
Hosanna in excelsis!

VIII AGNUS DEI

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

Lux aeterna luceat eis, Domine.
Cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.

Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.
I INTROITUS

Hingata kord rahus anna, Jumal, igavest
ja taeva valgusse tõsta meid heldest.

Kiituselaulud, Jumal, on kuulda Siionis
ja rõõmu täis on kõik Jeruusalem.
Oh kuule ka mu vaese palvet,
Sulle tuleb kõik, mis surelik.
Kyrie eleison; Christe eleison.

II DIES IRAE

Tõuske üles, tulge ette,
pange maha surnukate,
saate viidud kohtu kätte!

Mürin, kärin, ilm ju raksub,
kohtumõistja pilvist paistab,
selget õigust tema mõistab.

Pasun hüüab imehääle,
kogub surnud hauast mäele,
viimse kohtupäeva pääle.

Surm ja maailm kõik siis kohkub,
kui ju surnud üles tõusvad
Jumalale vastust andma.

Inglid kirjad lahti löövad,
kirjas meie patupäevad,
põrguhauda need meid viivad.

Kui Jehoova pilvist paistab,
viimsed patud selgest näitab,
kuhu võlgnik ennast peidab?

Kust ma leian armuandjat,
kes mind päästab koormakandjat,
sääl näen õiget patukandjat.

Oh maailma valmistaja,
oh Sa armas Lunastaja,
päästa mind, Sa Õnnistaja,
päästa, päästa!

III RECORDARE

Elu armust Jeesus püha,
kes Sa lunastust tõid meile,
päästa viimsepäeva vihast.
Taevast Sa maailma tulles
päästsid teda risti küljest,
õndsad meie Sinu süles.

Meie patud andeks anna,
palved taeva poole kanna,
las meid laulda Hosianna.
Meie patud Sulon selged,
punastavad meie palged,
tee, et meie riided valged.

Maarjale sai rõõmu antud,
röövel Paradiisi kantud,
saagu mulle andeks antud.
Palved kõik on vaesed minul,
võimus, Kristus, üksi Sinul,
Sa mind päästa põrgutulest.

Tee, et mina rõõmu näeksin,
tee, et Sinu juurde jääksin,
tee, et taeva seltsi saaksin.
Kurjategijad põrgu kantud,
kurja tule lõkke pandud,
saagu mulsiis rõõmu antud.

IV ORO SUPPLEX

Kuhu patud tuleb panna,
armust Sa neid ära kanna,
õndsa surma minul anna.

Viimsel päeval, hirmus mõte,
kõik, mis loodud, astub ette
suure kohtumõistja kätte.

Halasta, oh taeva Issand,
Jeesus Kristus igavest,
anna rahu hingedel!
Aamen!

V DOMINE JESU

Armulik Jeesus Kristus,
Sind kiidame, halasta,
lase kõik usu sees meid
õndsa surma leida
ja päästa meid kurjast
ja põrguoru põhjast.

Päästa Sa meid kõik veel
lõukoera hambast,
päästa meid kõige patu võrkudest,
et pimedusse ei lange.

VI HOSTIAS

Palveid Sulle toome, suurel Jumalal,
toome kiitust ja au,
Sa võta meid Kristuse pärast vastu;
Sinu valitsust siin meie nüüd kiidame.

Vii, halastaja, meid
Surmahauast Sa Paradiisi.
Sa oled Aabramil seda tõotand
ja tuleval põlvel.

VII SANCTUS

Püha, püha, püha
vägede Issand Seebaot!
Täis taevad ja maad on Issand, Su au.
Hosanna taevas kõrges!

VIII AGNUS DEI

Tallekene, kes kannad maailma patud,
anna meile hingata, hingata igavesti.

Rõõm ja valgus paista sa meile lõpmata.
Au olgu Sinu pühal sõnal, Sinul olgu au!

Hingata kord rahus, anna Jumal, igavest
ja taeva valgusse tõsta meid heldest.