LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Taaveti laul 137
Paabeli jõgede kaldail istusime meie ja nutsime
eelmine järgmine


Muusika autor Cyrillus Kreek
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Paabeli jõgede kaldail istusime meie ja nutsime,
kui mõtlesime Siioni pääle.
Me riputasime kandled
sääl remmelga okste külge.
Need, kes meid sääl vangi viisid
ja kes meid ära viskasid,
nad nõudsid rõõmulaulu meie käest.
Et laulge meile laulu Siionist.
Kuidas võime laulda Jehoova laulu
võõra rahva maal.
Kui mina unustan Sind, Jeruusalemm,
siis unustagu minu parem käsi end.
Ja jäägu keel mu suulae külge,
kui ma sinust ei mõtle.
Kui ma ei lase Jeruusalemma
enese ülimaks rõõmuks saada.
By the rivers of Babylon we sat down and wept
when we remembered Zion.
There on the Willow-trees
we hung up our harps,
for there those who carried us off
demanded music and singing,
and our captors called on us to be merry:
Sing us one of the songs of Zion.”
How could we sing the Lords song
in a foreign land?
If I forget you, o Jerusalem,
let my right hand wither away;
let my tongue cling to the roof of my mouth
if I do not remember you,
if I do not set Jerusalem
above my highest joy.

Tekst: Psalm 137: 1-6