LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Lauliku omaksed
eelmine järgmine

Muusika autor Cyrillus Kreek
Sõnade autor Eduard Ludvig Wöhrmann
Tõlge Helen Põldmäe

Valu on mu võimsam veli,
iha õrnem õieke,
piin mu põu paipapi,
mure mutimemmeke.

Ohud uhked hoolsad olnud,
tädid tujud tumedad,
kurbus kulla külaline,
sõbrad lein ja pisarad.

Vaderiks mul Vanemuise
kõliseja kandlekeel.
Laul mu kaasa, taevatütre
mõrsjamusu eluteel.

Taara hiis mu tempel tore,
altar, põksuv põue ta,
palveiha, ohvrituli,
püham paik, mu isamaa.
Pain is my powerful brother,
lust my sweeter sister,
torture dear old man in my bosom,
worry is my dear grandmother.

Careful have been dangers proud,
aunts my darkest moods,
sadness is my darling guest,
friends are grief and tears.

Vanemuine's tinging zither
is a good godparent mine.
Song my spouse is,
heaven's daughter's bridely kiss on my life journey.

Taara's sacred grove my splendid temple,
altar, ticking bosom is,
desire of prayer, sacrificial fire,
the holiest place - my fatherland.