LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Unser Mund sei voll Lachens
Meie suu olgu täis naeru
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV110

1. CHOR
Unser Mund sei voll Lachens
und unsre Zunge voll Rühmens.
Denn der Herr
hat Großes an uns getan.

2. ARIE (T)
Ihr Gedanken und ihr Sinnen,
Schwinget euch anitzt von hinnen,
Steiget schleunig himmelan
Und bedenkt, was Gott getan!
Er wird Mensch, und dies allein,
Daß wir Himmels Kinder sein.

3. REZITATIV (B)
Dir, Herr, ist niemand gleich.
Du bist groß und dein Name ist groß
und kannsts mit der Tat beweisen.

4. ARIE (A)
Ach Herr, was ist ein Menschenkind,
Daß du sein Heil so schmerzlich suchest?
Ein Wurm, den du verfluchest,
Wenn Höll und Satan um ihn sind;
Doch auch dein Sohn, den Seel und Geist
Aus Liebe seinen Erben heißt.

5. ARIE (S, T)
Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen!

6. ARIE (B)
Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder,
Und singt dergleichen Freudenlieder,
Die unserm Gott gefällig sein.
Und ihr, ihr andachtsvollen Saiten,
Sollt ihm ein solches Lob bereiten,
Dabei sich Herz und Geist erfreun.

7. CHOR
Alleluja! Gelobt sei Gott,
Singen wir all aus unsers Herzens Grunde.
Denn Gott hat heut gemacht solch Freud,
Die wir vergessen solln zu keiner Stunde.
1. KOOR
Meie suu olgu täis naeru
ja täis hõiskamist meie keel.
Sest Issand
on meile suuri tegusid teinud.

2. TENORI AARIA
Teie mõtted, teie meeled
nüüd kandku teid siit eemale,
tõuske kiirelt taeva poole
ja mõelge, mis on Jumal teinud!
Ta inimeseks saab, vaid sellepärast,
et meie taeva lapsed oleksime.

3. BASSI RETSITATIIV
Ei ole sinu sarnast, Issand.
Sina oled suur ja suur on su nimi
ja tegudega sa näitad seda.

4. ALDI AARIA
Oh Issand, mis on inimlaps,
et sa ta õndsust nii valuliselt otsid?
Üks tõuk, keda sa nead,
kui põrgu ja saatan ta haarab.
Armastusest ometi ka sinu poeg
on hinge ja vaimu pärijaks.

5. SOPRANI JA TENORI DUETT
Au olgu Jumalale kõrges
ja maa peal rahu
ja inimestel hea meel!

6. BASSI AARIA
Ärgake, sooned ja liikmed
ning laulge rõõmulaule,
mis meie Jumalale meeldiksid.
Ja teie, hardunud keeled,
te valmistage talle sellist kiitust,
mis südant ja ka vaimu rõõmustaks.

7. KOOR
Halleluuja! Kiitust Jumalale,
me laulame kõik südamest.
Sest Jumal tegi täna sellist rõõmu,
mis meil kunagi ei unune.