LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

С нами Бог
Jumal on meiega
eelmine järgmine


Muusika autor Aleksandr Kastalski
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

С нами Бог! Разумейте, языцы,
и покаряйтеся, яко с нами Бог!

Чтец:
Услышите до последних земли:
могущии, покаряйтеся;
аще бо паки возможете, и паки побеждени будете;
и иже аще совет совещаваете, разорит Господь;
и слово, еже аще возглаголите, не пребудет в вас.
Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся...
Яко Остроча родися нам, Сын и дадеся нам;
Егоже начальство бысть на раме Его,
и мира Его несть предела;
и нарицается имя Его: Велика совета Ангел,
Чуден Советник, Бог крепок, Властитель,
Начальник мира,
Отец будущаго века.

Лик: С нами Бог...

Чтец:
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу;
и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Лик: С нами Бог...
Jumal on meiega! Mõistke seda, teie rahvad,
ja alandage ennast, sest Jumal on meiega!

Lugeja:
Pange seda tähele kõik, kes kaugel maal olete, sest Jumal on meiega.
Teie, vägevad, alandage ennast;
kuigi te vägevaks saate, siiski võidetakse teid ära, sest Jumal on meiega.
Kui te nõu peate, siis teeb Issand selle tühjaks, ja sõna, mida räägite, ei lähe korda, sest Jumal on meiega.
Teie hirmu ei karda meie ega ehmu
Sest üks laps on meile sündinud, üks Poeg on meile antud.
Tema õlal on Ta valitsus
ja Tema rahu on otsata,
Tema nimi on Suure Nõu Ingel,
Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Valitseja,
Rahuvürst,
Tuleva aja Isa.

Koor: Jumal on meiega

Lugeja:
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule,
nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Koor: Jumal on meiega