LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Августу единоначальствующу
Kui Augustus hakkas
eelmine järgmine


Muusika autor Aleksandr Kastalski
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

/Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу,/
...и ныне и присно и во веки веков, аминь.
Августу единоначальствующу на земли,
многоначалие человеков предста,
и Тебе, вочеловечшуся, от Чистыя,
многобожие идолов упразднися.
Под единем царством мирским гради быша
и во едино владычество божества языцы вероваша.
Написашася людие повелением Кесаревым,
написахомся вернии именем божества,
Тебе, вочеловечшагося Бога нашего.
Велия Твоя милость, Господи, слава Тебе.

- на Вечерни Рождества Христова

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kui Augustus hakkas maa üle üksi valitsema,
siis kaotasid mitmed teised valitsejad oma võimu.
Ja kui Sina puhtast Neitsist inimeseks sündisid,
siis sai tühjaks mitme ebajumala austamine.
Kui linnad ühe ilmaliku valitsuse alla langesid,
siis hakkasid rahvad ainsa Jumala valitsusse uskuma.
Kuidas keisri käsu järgi pandi inimeste hinged kirja,
nõnda pannakse ka meid, usklikke,
kirja Sinu, inimesekssaanud Jumala nimel.
Suur on Sinu arm, Issand, au olgu Sulle!