LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Via Crucis
eelmine järgmine

Muusika autor Franz Liszt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Vexilla Regis
Vexilla Regis prodeunt,
Fulget Crucis mysterium,
Qua vita mortem pertulit,
Et morte vitam protulit.

Impleta sunt quae concinit
David fideli carmine
Dicendo nationibus
Regnavit a ligno Deus.
Amen.

O Crux, ave, spes unica,
Hoc Passionis tempore:
Piis adauge gratiam
Reisque dele crimina.
Amen.

Station IJésus est condamné à mort
Pilatus:
Innocens ego sum a sanguine Justi hujus
Mt 27,24

Station IIJésus est chargé de la Croix
Ave, ave Crux.

Station IIIJésus tombe pour la première fois
Jesus cadit”.
Stabat mater dolorosa
Juxta Crucem lacrymosa,
Dum pendebat filius.

Station IVJésus rencontre sa très sainte mére

Station VSimon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa Croix

Station VISancta Veronica
O Haupt voll Blut und Wunden
Voll Schmerz und voller Hohn,
O Haupt, zum Spott gebunden,
Mit einer Dornenkron,
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehrund Zier
Jetzt aber höchst beschimpfet,
Gegrüßet seist du mir!

Station VIIJésus tombe pour la seconde fois cf. III

Station VIIILes femmes de Jérusalem
Jesus:
Nolite flere super me, sed super vos ipsos flete et
super filios vestros!”
Lc. 23,28

Station IXJésus tombe une troisième fois cf. III

Station XJésus est dépouillé de ses vêtements

Station XIJésus est attaché à la Croix
Crucifige, crucifige!”
Lc. 23,21

Station XIIJésus meurt sur la Croix
Jesus:
Eli, Eli, lamma sabacthani?”
Mt 27,45

In manus tuas commendo spiritum meum.”
Lc. 23,46

Consummatum est.”
Jn. 19,30

O Traurigkeit, O Herzeleid!
Ist das nicht zu beklagen:
Gott des Vaters einigs Kind
Wird ins Grab getragen.

Station XIIIJésus est déposé de la Croix

Station XIVJésus est mis dans le sépulcre
Ave Crux spes unica
Mundi salus et gloria
Auge piis justitiam
Reisque dona veniam.
Amen.
Ave Crux.
Vexilla Regis
Kuninga aumärgid käivad ta ees
Rist särab müstilises valguses,
Kus Tema, kes meid loonud,
Kannatas, meie patud lunastas.

Täide läks, mis Taavet rääkis
Oma vanas prohvetlikus laulus
See, kes on tema soost,
Valitseb kõigi rahvaste üle.
Aamen.

Rist, meie ainus lootus
Sellel valurikkal ajal
Sina annad pühakule vooruse
Ja halastad üleastujale.
Aamen.

I Jeesus mõistetakse surma
Pilatus:
Ma olen süüta selle verest!”
Matt.27:24

II Jeesus kannab risti
Oo, püha rist!

III Jeesus kukub esimest korda
Jeesus kukub.”
Risti ääres seisis
Nuttes tema ema,
Viimaks Jeesuse lähedal.

IV Jeesus kohtub oma emaga

V Siimon Küreenest aitab Jeesusel risti kanda

VI Püha Veronica ulatab Jeesusele higirätiku
Pea täis vermeid ja haavu,
Üleni täis valu,
See kuninglik pea,
Kibuvitsakrooniga kaetud.
Seesama pea saab
peagi kroonitud
Jumaliku aukrooniga,
Ja pühakud tervitavad teda.

VII Jeesus kukub teist korda

VIII Jeruusalemma tütred
Jeesus:
“Ärge nutke minu pärast,
nutke pigem iseendi ja oma laste pärast.”
Luuka 23:28

IX Jeesus kukub kolmandat korda

X Jeesuse rüü rebitakse katki

XI Jeesus naelutatakse ristile
Löö risti, löö ta risti!”
Luuka 23:21

XII Jeesus sureb ristil
Jeesus:
Mu Jumal, miks sa mu maha jätsid.”
Matt.27:46

Sinu kätte ma annan oma vaimu
Luuka 23: 46

See on lõpetatud.”
Joh. 19:30

Seda leina ja südamevalu!
Mida on võimatu kirjeldada.
Jumala ainus Poeg,
Kantakse hauda.

XIII Jeesus võetakse ristilt maha

XIV Jeesus pannakse hauda
Oo Rist, meie ainus lootus,
Püha ja jumalik
Sina annad pühakule vooruse
Ja lunastad üleastuja patud.
Aamen.
Oo, püha rist