LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Der 137. Psalm
An den Wassern zu Babylon
Paabeli jõgede kaldail
eelmine järgmine


Muusika autor Franz Liszt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: S17

An den Wassern zu Babylon sassen wir, und weineten,
wenn wir an Zion gedachten.
Unsre Harfen hingen wir an dieWeiden, die darinnen sind.
Denn daselbst hiessen uns singen,
die uns gefängen hielten, und in unsern Heulen fröhlich sein.
Des Zions Lieder singet uns doch eins!”
Wie sollten wir im fremden Lande das Lied des Herrn singen!
Jerusalem! Vergessich dein, so werde meiner Rechten vergessen!
Meine Zunge verlorre wenn ich deiner vergesse!
Paabeli jõgede kaldail, seal me istusime ja nutsime,
kui mõtlesime Siionile.
Remmelgate otsa, mis seal olid, me riputasime oma kandled.
Sest seal küsisid meilt meie vangiviijad laulu sõnu
ja meie piinajad rõõmulaule:
Laulge meile Siioni laule!”
kuidas me võime laulda Issanda laulu võõral pinnal?
Kui ma sind unustan, Jeruusalemm, siis ununegu mu parem käsi!
Jäägu mu keel kinni suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks!