LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Singet dem Herrn ein neues Lied
Laulge Issandale uus laul
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV225

Singet dem Herrn ein neues Lied;
die Gemeine der Heiligen sollen ihn loben.
Israel freue sich des, der ihn gemacht hat.
Die Kinder Zion sein fröhlich
über ihrem Könige,
sie sollen loben seinen Namen im Reihen;
mit Pauken und mit Harfen
sollen sie ihm spielen.

Wie sich ein Vater erbarmet
Gott, nimm dich ferner unser an,
Über seine junge Kinderlein,
So tut der Herr uns allen,
So wir ihn kindlich fürchten rein.
Er kennt das arm Gemächte,
Gott weiß, wir sind nur Staub,
Denn ohne dich ist nichts getan
Mit allen unsern Sachen.
Gleichwie das Gras vom Rechen,
Ein Blum und fallend Laub.
Der Wind nur drüber wehet,
So ist es nicht mehr da,
Drum sei du unser Schirm und Licht,
Und trügt uns unsre Hoffnung nicht,
So wirst dus ferner machen.
Also der Mensch vergehet,
Sein End, das ist ihm nah.
Wohl dem, der sich nur steif und fest
Auf dich und deine Huld verläßt.

Lobet den Herrn in seinen Taten,
lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, halleluja!
Laulge Issandale uus laul,
vagade kogudus kiitku teda.
Iisrael rõõmustagu oma tegijast.
Siioni lapsed, ilutsegu
oma kuningast,
nad kiitku ringtantsus tema nime,
trummide ja kanneldega
mängigu nad temale.

Nii nagu isa halastab
Jumal, võta meid ikka oma hoolde,
oma lapsukeste peale,
nõnda on Issand meiega,
kes me teda lapselikult kardame.
Ta tunneb meie viletsust,
Jumal teab: me oleme vaid põrm,
sest sinuta ei ole miskit tehtud
kõigega, mis meil on.
justnagu riisutud rohi,
või õis, või langend leht.
Kui tuuleiil käib temast üle,
siis pole teda enam.
Siis varja meid ja ole valguseks,
ja kui me lootus meid ei jäta,
siis teed Sa seda ikka.
Nii kaob ka inimene,
ta lõpp on ligi.
On õnnis see, kes kindlalt
Sind usaldab ja sinu armu.

Kiitke Issandat tema tegude pärast,
tema määratut suurust mööda.
Kõik, kellel on eluõhku, kiitku Issandat, halleluuja!