LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Lamentationes Jeremiae Prophetae
Prohvet Jeremia nutulaulud
eelmine järgmine


Muusika autor Orlandus Lassus
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Feria VI. in Parasceve
Lamentatio Prima Secundi Diei

De Lamentatione Jeremiae Prophetae.

Heth (8)

Cogitavit Dominus
dissipare murum filiae Sion;
tetendit funiculum suum,
et non avertit manum suam
a perditione;
luxitque antemurale,
et murus pariter dissipatus est.

Teth (9)

Defixae sunt in terra portae ejus,
perdidit, et contrivit vectes ejus;
regem ejus et principes ejus
in Gentibus:
non est lex,
et prophetae ejus non
invenerunt visionem a Domino.

Jod (10)

Sederunt in terra,
conticuerunt senes filiae Sion;
consperserunt cinere capita sua,
accinti sunt ciliciis;
abiecerunt in terram capita sua
virgines Juda.

Jerusalem, Jerusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.

Lamentatio Secunda Secundi Diei

Mem (13)

Cui comparabo te,
vel cui assimilabo te,
filia Jerusalem?
Cui exaequabo te, consolabor te,
virgo filia Sion?
Magna est enim velut mare
contritio tua;
quis medebitur tui?

Nun (14)

Prophetae tui viderunt tibi
falsa et stulta;
nec aperiebant iniquitatem tuam,
ut te ad poenitentiam
provocarent;
viderunt autem tibi
assumptiones falsas,
et ejectiones.

Samech (15)

Plauserunt super te manibus
omnes transeuntes per viam;
sibilaverunt, et moverunt caput
suum super filiam Jerusalem:
Haeccine est urbs, dicentes,
Perfecti decoris,
Gaudium universae terrae?

Jerusalem, Jerusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.

Lamentatio Tertia Secundi Diei

Aleph (1)

Ego vir videns paupertatem meam
in virga indignationis ejus.
Me minavit, et adduxit in tenebras,
et non in lucem.

Beth (2)

Vetustam fecit pellem meam,
et carnem meam,
contrivit ossa mea.

Aedificavit in gyro meo,
et circumdedit me felle et labore.

Ghimel (3)

Circumaedificavit adversum me,
ut non egrediar;
aggravavit compedem meum.

Conclusit vias meas lapidibus quadris,
semitas meas subvertit.

Jerusalem, Jerusalem,
Convertere ad Dominum Deum tuum.
6. päev. Suur Reede
I lamentatsioon

Jeremia nutulaul.

Heth

Issand otsustas
hävitada Siioni tütre müürid;
ta vedas mõõdunööri
ja ei hoidnud oma kätt
hävitamast;
ta pani leinama kaitsevalli ja müüri,
need lagunesid üheskoos!

Teth

Selle väravad vajusid maasse,
ta hävitas ja murdis selle riivid!
Selle kuningas ja vürstid
on paganate seas,
käsuõpetust ei ole,
selle prohvetidki
ei saa Issandalt nägemust!

Jod

Vaikides istuvad maas
Siioni tütre vanemad:
nad on pannud enesele tuhka pähe,
kinnitanud kotiriide vööle!
Maani on nõrgutanud oma pead
Jeruusalemma neitsid!

Jeruusalemm, Jeruusalemm,
pöördu Issanda, oma Jumala poole!

II lamentatsioon

Mem

Mida võiksin sulle tunnistada,
millega sind võrrelda,
Jeruusalemma tütar?
Mida võiksin pidada sinu sarnaseks,
et sind trööstida,
neitsi, Siioni tütar?
Sest su purustus on suur nagu meri,
kes suudaks sind parandada!

Nun

Su prohvetid on näinud sulle
valesid ja mõttetuid nägemusi;
aga nad ei ole paljastanud su süüd,
et pöörata su
saatust,
vaid on sulle ilmutanud
petlikke ja eksitavaid
ennustusi!

Samech

Kõik teekäijad plaksutavad käsi
sinu pärast,
nad vilistavad ja vangutavad pead
Jeruusalemma tütre pärast:
Kas see linn,
mille kohta öeldi:
ilu täius, kogu maa rõõm?”

Jeruusalemm, Jeruusalemm,
pöördu Issanda, oma Jumala poole!

III lamentatsioon

Aleph

Mina olen mees, kes nägi
viletsust tema viha vitsa all!
Ta ajas mind ja pani käima
valguseta pimeduses!

Beth

Ta kulutas mu liha
ja naha,
ta murdis mu luud!

Ta ehitas mu vastu kindluse
ja ümbritses mind sapi ning vaevaga!

Ghimel

Ta tegi mu ümber müüri
ja ma ei pääse välja,
ta aheldas mind jalapakkudesse!

Ta tegi mu teele tahutud kividest müüri,
rikkus mu teerajad!

Jeruusalemm, Jeruusalemm,
pöördu Issanda, oma Jumala poole!