LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Lux aeterna
Igavene valgus
eelmine järgmine


Muusika autor Morten Lauridsen
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

I Introitus
Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus in Zion;
et tibi reddetur votum in Jerusalem:

Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.

II In te, Domine, speravi
Tu ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna coelorum.
Exortum est in tenebris lumen rectis.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi:
non confundar in aeternum.

III O nata lux
O nata lux de lumine,
Jesu redemptor saeculi;
Dignare clemens supplicum
Laudes precesque sumere.

Qui carne quondam contegi
Dignatus es pro perditis.
Nos membra confer effici,
Tui beati corporis.

IV Veni, Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus, Et emitte caelitus Lucis tuae radium.
Veni pater pauperum, Veni dator pruneam, Veni lumen cordium.
Conslolator optime, Dulcis hospes anime, Dulce refrigerium.
In labore requies, In aestu temperies, In fletu solatium.
O lux beatissima Reple cordis intima, Tuorum fidelium.
Sine tuo numine Nihil est in homine, Nixil est innoxium.
Lava, quod est sordium, Riga quod est arium, Sana quod est saucium.
Flecte, quod est rigidum, Fove quod est frigidum, Rege, quod est devium.
Da tuis fidelibus In te confidentibus Sacrum septenarium.
Da virtutis merium, Da sakutis exitum, Da perenne gardium.

V Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi:
dona eis requiem.

Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.

Alleluia. Amen.
I Introitus
Igavest rahu anna neile, Issand,
ja igavene valgus paistku neile.
Sulle, Jumal, kõlab kiituslaul Siionis
ja sulle tuuakse ohvriande Jeruusalemmas.

Võta kuulda mu palve,
iga olend püüdleb Sinu poole.
Igavest rahu anna neile, Issand,
ja igavene valgus paistku neile.

II In te, Domine, speravi
Sa oled enda peale võtnud inimese
vabastamise, Sa ei kohkunud tagasi Neitsi rüpest.
Sina, kes Sa võtsid surma astla,
avasid uskujatele taevariigi.
Varjudest on tõusnud valgus õigetele.
Halasta meie peale, Issand.
Tulgu Sinu halastus, Issand, meie peale,
nii nagu lootsime Sinule.
Issand, Sinu peale ma lootsin,
ära jäta mind häbisse igavesti.

III O nata lux
Oo valgus, sündinud valgusest,
Jeesus, maailma lunastaja;
armulisena võta heaks anujate
kiitused ja kuula ära palved!

Sina nõustusid ükskord võtma ülle
ihu hukkaläinute päästmiseks;
luba, et me võiksime saada
Sinu õndsa keha liikmeteks.

IV Veni, Sancte Spiritus
Püha vaimu vägevus, süüta oma sügavus, kirkus meile särama.
Tule vaeseid aitama, vaimuvalgust jagama, valvama meid õpeta.
Oled parim lohutus, õnnis hingekülastus, vaim meis üles ärata.
Mures oled leevendus, kuumal päeval jahedus, silmist pisar kuivata.
Ustavate südamed, hinge aimamatud teed täida oma armuga.
Muidu kõik on mõttetu, patune ja sisutu, kui Sa meid ei juhata.
Puhtaks tee, mis rikutud, jooda põuast piinatut, hingehaavad paranda.
Meie kõrkust painuta, kalkus üles sulata, valest aita hoiduda.
Rohket heldust osuta, usulootust sisenda oma seitsme anniga.
Anna vooruslikkust Sa, surmatunniks valmista, lase õndsust pälvida.

V Agnus Dei
Jumala Tall, kes Sa maailma
patud ära kannad,
anna neile rahu.

Jumala Tall, kes sa maailma
patud ära kannad,
anna neile igavest rahu.

Igavene valgus paistku neile, Issand,
koos Sinu pühakutega igavesti,
sest sina oled halastaja.

Igavest rahu anna neile, Issand,
ja igavene valgus paistku neile.

Alleluuja. Aamen.