LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Tasa, tasa
eelmine järgmine

Muusika autor Armas Maasalo
Sõnade autor Helmi Auvinen
Tõlge Helen Põldmäe

1. Tasa, tasa jõulukellad kajavad.
Üle terve ilmamaa
kõlab laul nüüd rõõmuga.
Jõulud tulnud ju!

2. Tasa, tasa jõulukellad kajavad.
Taeva võlvil sädeleb
tähekese valgushelk.
Jõulud tulnud ju!

3. Tasa, tasa jõulukellad kajavad.
Valgus särab küünaldes,
rõõm on kõigil südames.
Jõulud tulnud ju!

4. Täna, täna sündind õnnistegija.
Kõlab laste lauluhääl
rõõmurikkal helinal:
Jõulud tulnud ju!
1. Silently the Christmas bells are ringing.
Across the whole world
Songs are sound with joy.
Christmas has arrived!

2. Silently the Christmas bells are ringing.
In the skies there shines
The light of a little star.
Christmas has arrived!

3. Silently the Christmas bells are ringing.
Light is shining in the candles,
Every heart is full of joy.
Christmas has arrived!

4. Today, today the Savior is born.
Children sound their voices
In a joyful cling:
Christmas has arrived!