LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Vesperae solennes de confessore
eelmine järgmine
c-moll
Muusika autor Wolfgang Amadeus Mozart
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: KV339

1. Dixit (Psalm 110)

Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis:
Donec ponam inimicos tuos,
scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum:
ex utero ante luciferum genui te.
Juravit Dominus, et non poenitebit eum:
Tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis,
confregit in die irae suae reges.
Judicabit in nationibus implebit ruinas:
conquassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet:
propterea exaltabit caput.
Gloria Patri, et Filio,et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.

2. Confitebor (Psalm 111)

Confitebor tibi Domine in toto corde meo:
in consilio justorum, et congregatione.
Magna opera Domini:
exquisita in omnes voluntates ejus.
Confessio et magnificentia opus ejus:
et justitia ejus
manet in saeculum saeculi.
Memoriam fecit mirabilium
suorum, misericords
et miserator et justus:
escam dedit timentibus se.
Memor erit in saeculum
testamenti sui:
virtutem operum suorum
annuntiabit populo suo:
Ut det illis hereditatem gentium
opera manuum ejus
veritas et judicium.
Fidelia omnia mandata ejus
confirmata in saeculum saeculi
facta in veritate et aequitate.
Redemptionem misit Dominus populo suo:
mandavit in aeternum
testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen ejus
initium sapientiae
timor Domini
Intellectus bonus
omnibus facientibus eum:
laudatio ejus manet
in saeculum saeculi.
Gloria Patri,
et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc,
et semper, et in saecula saeculorum.
Amen.

3. Beatus vir (Psalm 112)

Beatus vir, qui timet Dominum:
in mandatis ejus volet nimis.
Potens in terra erit semen ejus:
generatio rectorum benedicetur.
Gloria et divitiae in domo ejus
et justitia ejus
manet in saeculum saeculi.
Exportum est in tenebris
lumen rectis:
misericords, et miserator,
et justus, justus.
Jucundus homo qui miseretur
et commodat,
Disponet sermones suos
in judicio:
Quia in aeternum non commovebitur.
In memoria aeterna erit justus:
ab auditione mala non timebit.
Paratum cor ejus
sperare in Domino,
non commovebitur donec
despiciat inimicos suos.
Dispersit dedit pauperibus:
justitia ejus manet
in saeculum saeculi:
cornu ejus exaltabitur in gloria.
Peccator videbit, et irascetur,
dentibus suis fremet et tabescet:
desiderium peccatorum peribit.
Gloria Patri,
et Filio, et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.

4. Laudate pueri (Psalm 113)

Laudate pueri Dominum:
laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc, et usque in saeculum.
A solis ortu usque ad occasum,
laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus,
et super coelos gloria ejus.
Quis sicut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat,
et humilia respicit
in coelo et in terra?
Suscitans a terra inopem,
et de stercore erigens pauperem:
Ut collocet eum cum principibus,
cum principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo,
matrem filiorum laetantem.
Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc,
et semper, et in saecula saeculorum.
Amen.

5. Laudate Dominum (Psalm 117)

Laudate Dominum omnes gentes:
laudate eum omnes populi.
Quoniam confirmata est super
nos misericordia ejus:
et veritas Domini
manet in aeternum.
Gloria Patri,
et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.

6. Magnificat.

Magnificat anima mea Dominum,
magnificat Dominum.
Et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem
ancillae suae:
ecce enim ex hoc beatam
me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna
qui potens est:
et sanctum nomen ejus.
Et misericordia ejus
a progenie in progenies
timentibus eum.
Fecit potentiam
in brachio suo:
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis:
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum
suum recordatus misericordiae suae
Sicut locutus
est ad patres nostros
Abraham et semini ejus,
in saecula.
Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.
1. Dixit

Nii ütles Issand minu isandale:
istu mu paremale käele,
kuni ma olen pannud su vaenlased
su jalgade järiks.
Sinu rammu valitsuskepi sirutab välja Siionist:
valitse oma vaenlaste keskel.
Sinu on valitsus sinu vägevuse päeval,
kui sa ilmud pühas ehtes:
oma üsast olen sind enne koidutähte ilmale toonud.
Issand on vandunud ja ei kahetse seda:
sina jääd preestriks igavesti Melkisedeki
korra järgi.
Issand on su paremal käel, tema purustab
kuningad oma viha päeval.
Ta mõistab kohut rahvaste seas,
täidab maa varemetega,
ta purustab päid laial maal.
Ta joob ojast tee veerel, seepärast
ta käib püstipäi.
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule.
nagu oli alguses, olgu nüüd, alati ja igavesti.
Aamen.

2. Confitebor

Ma tänan sind, Issand, kogu oma südamest
õigete osaduses ja koguduses.
Suured on Issanda teod,
kallid kõigile,
kellel neist on hea meel.
Tore ja särav on ta toimimine
ning ta õigus kestab igavesti.
Ta on valmistanud mälestuse
oma imetegudele, armuline ja
halastaja on Issand.
Ta annab toiduse neile, kes
teda kardavad, ta peab igavesti
meeles oma lepingut.
Oma tegude jõudu
ta andis teada oma rahvale,
et anda neile paganate pärusmaa.
Tema käte teod on
tõde ja õigus,
usaldatavad on kõik ta määrused,
kõigutamatud ikka ja igavesti,
täitmiseks ustavalt ja siiralt.
Ta on läkitanud lunastuse oma rahvale,
igaveseks kehtestanud
oma lepingu.
Püha ja kardetav on tema nimi.
Issanda kartus
on tarkuse algus,
hea taip on igaühel,
kes selle järgi talitab.
Tema kiidetavus
kestab igavesti.
Au olgu Isale,
Pojale ja Pühale Vaimule
nagu oli alguses, olgu nüüd,
alati ja igavesti.
Aamen.

3. Beatus Vir

Õnnis on inimene, kes kardab Issandat,
kes südamest armastab tema käske.
Selle sugu saab vägevaks maa peal,
siiraste sugupõlve õnnistatakse.
Jõukus ja rikkus on ta majas,
tema õigus
kestab üha.
Pimeduses lööb koitma
siirastele valgus,
armuline, halastav
ja õiglane.
Õnnis on inimene, kes on armuline
ja annab laenuks,
kes ajab oma asju
seaduse järgi.
Sest tema ei kõigu iialgi.
Õige mälestus jääb igavesti,
kurja kuulujuttu ta ei karda.
Tema süda on kindel,
lootes Issanda peale,
ta süda on julge,
ta ei karda,
kuni ta kord parastab oma ahistajaid.
Ta jagab heldelt, annab vaestele,
tema õigus kestab aina,
tema sarv kõrgub au sees.
Riivatu näeb seda meelehärmiga,
ta kiristab hambaid ja nõrkeb.
Riivatute igatsus läheb tühja.
Au olgu Isale
ja Pojale ja Pühale Vaimule.
nagu oli alguses,
olgu nüüd,
alati ja igavesti.
Aamen.

4. Laudate pueri

Kiitke Issanda sulased:
kiitke Issanda nime.
Issanda nimi olgu õnnistatud
nüüdsest peale ja igavesti.
Päikese tõusust tema loojakuni
olgu kiidetud Issanda nimi.
Issand on ülev kõigi rahvaste üle,
tema kirkus on üle taevaste.
Kes on kui Issand, meie Jumal,
kes troonib kõrgel
ja alandub vaatama,
mis on taevas ja maa peal?
Kes tõstab põrmust kehva
ja vaese ülendab tuhaasemelt,
et panna ta istuma
ülikute kõrvale?
Kes astub sigimatu majja
elama rõõmsalt poegade emana?
Au olgu Isale ja Pojale
ja Pühale Vaimule.
Nagu oli alguses, olgu nüüd,
alati ja igavesti.
Aamen.

5. Laudate Dominum

Kiitke Issandat, kõik rahvad,
ülistage teda, kõik hõimkonnad!
Sest võimas on tema heldus
meie üle
ning Issanda tõde
kestab igavesti.
Au olgu Isale
ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Nagu oli alguses,
olgu nüüd,
alati ja igavesti.
Aamen.

6. Magnificat

Mu hing
ülistab Issandat
ja mu vaim hõiskab Jumala,
minu päästja pärast,
sest Ta on vaadanud
oma ümmardaja madaluse peale.
Sest vaata, nüüdsest peale
kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved,
sest mulle on suuri asju
teinud Vägev,
ja püha on Tema nimi
ja Tema halastus
kestab põlvest põlveni neile,
kes Teda kardavad.
Ta on näidanud
oma käsivarre kangust,
ta on pillutanud laiali need,
kes on ülbed oma südame meelelt.
Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt
ja ülendanud alandlikke,
näljaseid on Ta täitnud heade andidega,
ent rikkad saatnud minema tühjalt.
Ta on võtnud oma hooleks
oma sulase Iisraeli,
pidades meeles oma halastust,
nõnda, nagu Ta on rääkinud
meie vanemate vastu,
Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.
Au olgu Isale ja Pojale
ja Pühale Vaimule.
Nagu oli alguses, olgu nüüd,
alati ja igavesti.
Aamen.