LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Requiem
Reekviem
eelmine järgmine


Muusika autor Wolfgang Amadeus Mozart
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: KV626

Introitus
Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus in Sion;
et tibi reddetur votum in Jerusalem:
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.

Dies irae
Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla:
teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus.

Tuba mirum
Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet, apparebit:
nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus?
Cum vix justus sit securus?

Rex tremendae
Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salvame, fons pietatis.

Recordare
Recordare Jesu pie,
quod sum causa tuae viae:
ne me perdas illa die.

Quaerens me, sedisti lassus:
redemisti crucem passus:
tantus labor non sit cassus.

Juste judex ultionis,
donum fac remissionis,
ante diem rationis.

Ingemisco, tamquam reus:
culpa rubet vultus meus
suplicanti parce Deus.

Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae:
Sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.

Confutatis
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis.
Voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
gere curam mei finis.

Lacrimosa
Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla,
judicandus homo reus:
Huic ergo parce Deus.
Pie Jesu Domine,
dona eis requiem.
Amen.

Domine Jesu
Domine, Iesu Christe,
Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunktorum de poenis inferni,
et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam:

Quam olim Abrachae promisisti,
et semini ejus.

Hostias
Hostias et preces
tibi Domine laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam.

Quam olim Abrahae
promisisti, et semini ejus.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

Benedictus
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi:
dona eis requiem.

Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

Lux aeterna
Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Introitus
Igavest rahu anna neile, Issand,
ja igavene valgus paistku neile.
Sulle, Jumal, kõlab kiituslaul Siionis
ja sulle tuuakse ohvriande Jeruusalemmas.
Võta kuulda mu palve,
iga olend püüdleb Sinu poole.

Kyrie
Issand halasta
Kristus halasta
Issand halasta

Dies irae
See viha päev on õudne
kui maailm muutub tuhaks,
nagu tunnistab Taavet koos Sibyllaga.

Kui suur on see hirm
kui ilmub kohtumõistja
ja heidab kõik enda alla.

Tuba mirum
Pasun hüüab valjult
läbi surmariigi,
kutsub kõiki trooni ette.

Surm ja loodus tarduvad
kui surnud üles tõusevad,
et anda vastust kohtumõistjale.

Loetakse ette raamat,
kus on kirjas kõik,
mis maailmas on tehtud.

Kohtumõistja istub maha
ja teeb ilmsiks kõik varjatu,
ega unusta midagi.

Mida ma vilets siis ütlen?
Millist pühakut hüüan appi,
kui õiglasedki pole muretud?

Rex tremendae
Hirmus, majesteetlik Kuningas,
kes sa päästetavaid päästad armuga,
päästa mind, halastuse allikas.

Recordare
Mäleta, halastaja Jeesus,
et olen Sinu kannatuse põhjus,
ära hukka mind sel päeval.

Otsisid mind väsimata,
lunastasid piineldes ristil:
ärgu olgu see vaev asjatu.

Ainus õige kohtumõistja,
lase mul hinge tõmmata
enne aruandmispäeva.

Ohkan, sest olen väga süüdi,
minu palgeid katab häbipuna:
Jumal, anna palujale armu.

Sa vabastasid Maarja patust
ja võtsid röövlit kuulda:
andsid minulegi lootust.

Minu palved pole väärilised:
ole siiski mulle armulik,
et ma ei põleks igaveses tules.

Hoia mulle koht lammaste hulgas
eraldi sikkudest
ja pane istuma paremale käele.

Confutatis
Süüdlased on äraneetud
ja mõistetud leegipiinale,
mind aga kutsu õnnistatute hulka.

Palun ja anun kummargil,
süda piinas kõrbemas:
hoolitse mu lõpu eest.

Lacrimosa
Pisaraterohke päev,
mil tõuseb tuhast kohtumõistmiseks
patune inimene.
Halasta siis, Jumal.
Helde Jeesus, Issand,
anna neile rahu.
Aamen.

Domine Jesu
Issand, Jeesus Kristus,
au Kuningas,
vabasta kõigi lahkunud usklike
hinged põrgupiinadest
ja põhjatust sügavikust,
vabasta nad lõvi lõugade vahelt,
et põrgu neid ei neelaks,
et nad ei langeks pimedusse:
vaid lipukandja püha Miikael
juhtigu neid pühasse valgusesse,

mida kord tõotasid
Aabrahamile ja tema soole.

Hostias
Ohvreid ja palveid
toome kiites Sulle, Issand:
võta nad vastu nende hingede eest,
keda me täna mälestame;
Issand, anna, et nad
läbi surma jõuaksid ellu,

mida kord tõotasid
Aabrahamile ja tema soole.

Sanctus
Püha, Püha, Püha
on Issand, taevavägede Jumal.
Taevas ja maa on täis Sinu kirkust,
hoosianna kõrges.

Benedictus
Kiidetud olgu, kes tuleb
Issanda nimel,
hoosianna kõrges.

Agnus Dei
Jumala Tall, kes Sa maailma
patud ära kannad,
anna neile rahu.

Jumala Tall, kes sa maailma
patud ära kannad,
anna neile igavest rahu.

Lux aeterna
Igavene valgus paistku neile, Issand,
koos Sinu pühakutega igavesti,
sest sina oled halastaja.

Igavest rahu anna neile, Issand,
ja igavene valgus paistku neile.