LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Litaniae de venerabili altaris Sacramento
eelmine järgmine

Muusika autor Wolfgang Amadeus Mozart
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: KV243

Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Christi audi nos.
Christe exaudi nos.

Pater de coelis Deus,
miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus,
miserere nobis.

Spiritus Sancte Deus,
miserere nobis

Sancta Trinitas, unus Deus,
miserere nobis.

Panis vivus, qui de coelo descendisti,
Deus absconditus, et Salvator, miserere nobis.
Frumentum electorum, vinum germinans virgines,
panis pinguis et deliciae regum, miserere nobis.
Juge sacrificium, oblatio munda,
agnus absque macula, miserere nobis.
Mensa purissima, angelorum esca,
mana absconditum, miserere nobis.
Memoria mirabilium Dei,
panis super substantialis, miserere nobis.

Verbum caro factum, habitans in nobis,
miserere nobis.

Hostia sancta, calix benedictionis,
miserere nobis.
Mysterium fidei, miserere nobis.
Praecelsum et venerabile Sacramentum,
miserere nobis.
Sacrificium omnium sanctissimum,
vere propitiatorium pro vivis et defunctis,
miserere nobis.
Coeleste antidotum, quo a peccatis praeservamur,
miserere nobis.
Stupendum supra omnia miracula, miserere nobis.
Sacratissima Dominicae passionis commemoratio,
donum transcendens omnem plenitudinem,
memoriale praecipuum divini amoris.
Divinae affluentia largitatis, miserere nobis.
Sacrosanctum et augustissimum mysterium
pharmacum immortalitatis, miserere nobis.

Tremendum ac vivificum Sacramentum,
miserere nobis
Incruentum sacrificium, miserere nobis.
Cibus et conviva, miserere nobis.

Dulcissimum convivium,
cui assistunt Angeli ministrantes,
Sacramentum pietatis, vinculum caritatis,
miserere nobis.
Spiritualis dulcedo in proprio fonte degusta,
refectio animarum sanctarum, miserere nobis.

Viaticum in Domino morientium,
miserere nobis.

Pignus futurae gloriae, miserere nobis.

Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
parce nobis Domine.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
exaudi nos Domine.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Kyrie
Issand, halasta.
Kristus, halasta.
Issand, halasta.

Kristus, kuule meid.
Kristus, võta meid kuulda.

Jumal, taevane Isa -
halasta meie peale.
Jumala Poeg, maailma Lunastaja -
halasta meie peale.

Jumal, Püha Vaim -
halasta meie peale.

Püha Kolmainsus Jumal -
halasta meie peale.

Elav leib, kes taevast tulnud,
peidetud Jumal ja Lunastaja, halasta meie peale.
valitute vili, neitsisid võsuv vein,
rammus leib, kuninglik nauding, halasta meie peale.
kestev ohverdus, puhas and,
veatu tall, halasta meie peale.
Puhtaim toidus, inglite söök,
mis jäetud mõistatuseks, halasta meie peale.
Jumala ime meenutus,
üleloomulik leib, halasta meie peale.

Lihaks saanud Sõna, mis meis elab,
halasta meie peale.

Püha ohver, õnnistuse karikas,
halasta meie peale.
Usu müsteerium, halasta meie peale.
Kõrgeim auväärne sakrament,
halasta meie peale.
Tõeliselt lepitav pühim ohvritalitus
elavate ja surnute eest,
halasta meie peale.
Taevane vastumürk, mis hoiab pattude eest,
halasta meie peale.
Imelisim kõigist imedest, halasta meie peale.
Pühima Ülestõusmispäeva meenutus,
and, mis ületab iga täiuse,
Meenutus eesõigusest jumalikule armastusele.
Jumaliku helduse üliküllus, halasta meie peale.
Pühim ja auväärseim müsteerium,
surematuse rohi, halasta meie peale.

Hirmutav ja elustav sakrament,
halasta meie peale.
Veretu ohvritalitus, halasta meie peale.
Toit ja lauakaaslane, halasta meie peale.

Sulneim söömaaeg,
millel inglid on teenijaiks,
halastuse sakrament, armastuse side,
halasta meie peale.
hinge magusus maitsnud oma allikast,
pühakute hingekosutus, halasta meie peale.

Issandas surijate teemoon,
halasta meie peale.

Tulevase hiilguse pant, halasta meie peale.

Jumala Tall
Jumala Tall,
kes sa maailma patud ära kannad -
hoia meid, Issand.
Jumala Tall,
kes sa maailma patud ära kannad -
võta meid kuulda Issand,
Jumala Tall,
kes sa maailma patud ära kannad -
halasta meie peale.