LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Jesu, meine Freude
Jeesus, minu rõõm
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV227

1. Jesu, meine Freude,
Meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier,
Ach wie lang, ach lange
Ist dem Herzen bange
Und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
Außer dir soll mir auf Erden
Nichts sonst Liebers werden.

2. Es ist nun nichts Verdammliches an denen,
die in Christo Jesu sind,
die nicht nach dem Fleische wandeln,
sondern nach dem Geist.

3. Unter deinem Schirmen
Bin ich vor den Stürmen
Aller Feinde frei.
Laß den Satan wittern,
Laß den Feind erbittern,
Mir steht Jesus bei.
Ob es itzt gleich kracht und blitzt,
Ob gleich Sünd und Hölle schrecken:
Jesus will mich decken.

4. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig machet in Christo Jesu,
hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.

5. Trotz dem alten Drachen,
Trotz des Todes Rachen,
Trotz der Furcht darzu!
Tobe, Welt, und springe,
Ich steh hier und singe
In gar sichrer Ruh.
Gottes Macht hält mich in acht;
Erd und Abgrund muß verstummen,
Ob sie noch so brummen.

6. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich,
so anders Gottes Geist in euch wohnet.
Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.

7. Weg mit allen Schätzen!
Du bist mein Ergötzen,
Jesu, meine Lust!
Weg ihr eitlen Ehren,
Ich mag euch nicht hören,
Bleibt mir unbewußt!
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod
Soll mich, ob ich viel muß leiden,
Nicht von Jesu scheiden.

8. So aber Christus in euch ist,
so ist der Leib zwar tod um der Sünde willen;
der Geist aber ist das Leben um der Gerechtigkeit willen.

9. Gute Nacht, o Wesen,
Das die Welt erlesen,
Mir gefällst du nicht.
Gute Nacht, ihr Sünden,
Bleibet weit dahinten,
Kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht!
Dir sei ganz, du Lasterleben,
Gute Nacht gegeben.

10. So nun der Geist des, der Jesum von den Toten auferwecket hat,
in euch wohnet, so wird auch derselbige,
der Christum von den Toten auferwecket hat, eure sterbliche Leiber
lebendig machen um des willen, daß sein Geist in euch wohnet.

11. Weicht, ihr Trauergeister,
Denn mein Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben,
Muß auch ihr Betrüben
Lauter Zucker sein.
Duld ich schon hier Spott und Hohn,
Dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.
1. Jeesus, minu rõõm,
mu südame rohumaa,
Jeesus, minu ehe,
ah, kui kaua veel
peab ängis olema mu süda
ja igatsema sinu järele!
Jumala Tall, mu Peigmees,
Sinust armsamaks ärgu saagu
siin maa peal mulle keegi.

2. Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile,
kes on Kristuses Jeesuses,
kes ei käi mitte liha,
vaid vaimu järele.

3. Sinu varju all
ma olen tormide eest
ja kõigi vaenlaste eest kaitstud.
Las siis saatan märatseb,
las vaenlane vihastab,
Jeesus on minu ligi.
Kas müristab ja välku lööb,
patt ja põrgu ähvardavad
Jeesus varjab mind.

4. Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses
on vabastanud mind patu ja surma seadusest.

5. Vana lohe kiuste,
surmaneelust hoolimata,
hirme trotsides!
Märatsegu ilm ja hävigu
mina seisan siin ja laulan
kindlas hingerahus.
Jumala vägi hoiab mind,
maapõue kuristik peab vakka jääma,
mis sest, et nad veel kõmisevad.

6. Aga teie ei ela lihameeles, vaid vaimus,
kui Jumala Vaim tõepoolest elab teie sees.
Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma.

7. Jäägu kõik aarded,
sina oled mu meelehea,
Jeesus, minu rõõm.
Jäägu edev au,
ma ei taha sellest kuulda,
see jäägu mulle teadmata.
Häda ja viletsus, vaev, teotus ja surm
ei pea mindkui ma ka palju kannataksin
Jeesusest lahutama.

8. Kui aga Kristus on teie sees,
siis on ihu küll patu tõttu surnud,
aga vaim on õiguse tõttu elu.

9. Hüvasti, kõik,
mis on maailma päralt,
mulle sa ei meeldi.
Hüvasti, kõik patud,
jääge kaugele maha,
ärge tulge enam päevavalgele!
Hüvasti, sa uhkus ja hiilgus,
sinuga, kõlvatu elu,
jätan ma tervenisti hüvasti.

10. Kui nüüd teis elab selle Vaim,
kes Jeesuse surnuist üles äratas,
teeb tema ka teie surelikud ihud
elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.

11. Taganege, surmavaimud,
sest minu rõõmulooja,
Jeesus, astub sisse.
Neile, kes Jumalat armastavad,
on ka nende kurvastus
magus nagu suhkur.
Kui ma ka talun siin pilget ja mõnitust,
oled sa ikka ka kannatuses,
Jeesus, minu rõõm.