LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Magnificat
eelmine järgmine
a4
Muusika autor Claudio Monteverdi
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Magnificat anima mea Dominum.
Et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem
ancillae suae:
ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.

Quia fecit mihi magna, qui potens est:
et sanctum nomen ejus.
Et misericordia ejus a progenie
in progenies timentibus eum.

Fecit potentiamin bracchio suo:
dispersit superbos
mente cordis suae.
Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis:
et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel,
puerum suum,
recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad
patres nostros:
Abraham et semini eius in saecula.

Gloria Patri et Filio et spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.
Mu hing ülistab Issandat
ja mu vaim hõiskab Jumala,
minu päästja pärast.
Sest Ta on vaadanud oma ümmardaja
madaluse peale.
Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad
Mind õndsaks kõik sugupõlved,

sest mulle on suuri asju teinud Vägev,
ja püha on Tema nimi ja
Tema halastus kestab põlvest põlveni
neile, kes Teda kardavad.

Ta on näidanud oma käsivarre kangust,
Ta on pillutanud laiali need,
kes on ülbed oma südame meelelt.
Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt
ja ülendanud alandlikke,
näljaseid on Ta täitnud heade andidega,
ent rikkad saatnud minema tühjalt.

Ta on võtnud oma hooleks
oma sulase Iisraeli
pidades meeles oma halastust, nõnda,
nagu Ta on rääkinud
meie vanemate vastu,
Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale vaimule.
Nagu oli alguses,
olgu nüüd,
alati ja igavesti.
Aamen.