LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Dixit Dominus I
Issand ütles
eelmine järgmine


Muusika autor Claudio Monteverdi
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Dixit Dominus Domino meo:
sede a dextris meis,
donec ponam inimicos tuos,
scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae
emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio
inimicorum tuorum.
Tecum principium
in die virtutis tuae;
in splendoribus sanctorum
ex utero ante luciferum genui te.
Juravit Dominus
et non poenitebit eum;
tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis
confregit in die irae suae reges.
Judicabit in nationibus,
implebit ruinas:
conquassabit capita
in terra multorum.
De torrente in via bibet:
propterea exaltabit caput.
Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.
Issand ütles minu Issandale:
Istu mu paremale käele,
kuni ma panen su vaenlased
su jalgealuseks järiks!”
Sinu võimuse valitsuskepi
läkitab Issand Siionist.
valitse keset oma vaenlasi!
Su rahvas on meeledi valmis
Su sõttamineku päeval;
pühas ehtes ilmub su ette
su noorte sõdijate vägi
nagu kaste koidu üsast.
Issand on vandunud
ja tema ei kahetse seda:
Sina oled preester igavesti
Melkisedeki korra järgi!”
Issand on su paremal käel,
ta purustab kuningad oma viha päeval.
Ta mõistab kohut rahvaste seas,
ta täidab kõik laipadega,
ta purustab päid
laial maal.
Ta joob jõest tee ääres,
seepärast ta tõstab oma pea üles.
Au olgu Isale ja Pojale
ja Pühale Vaimule.
Nagu oli alguses,
olgu nüüd,
alati ja igavesti.
Aamen.
Tekst: Psalm 110