LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Confitebor III
Ma tänan sind
eelmine järgmine

alla francese
Muusika autor Claudio Monteverdi
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Confitebor tibi Domine in toto corde meo:
in consilio justorum, et congregatione.
Magna opera Domini:
exquisita in omnes voluntates ejus.
Confessio et magnificentia opus ejus:
et justitia ejus manet in saeculum saeculi.
Memoriam fecit mirabilium suorum,
misericords et miserator Dominus:
escam dedit timentibus se.
Memor erit in saeculum testamenti sui:
virtutem operum suorum
annuntiabit populo suo:
Ut det illis hereditatem gentium
opera manuum ejus veritas et judicium.
Fidelia omnia mandata ejus
confirmata in saeculum saeculi:
facta in veritate et aequitate.
Redemptionem misit populo suo:
mandavit in aeternum testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen ejus:
initium sapientiae timor Domini.
Intellectus bonus omnibus facientibus eum:
laudatio ejus manet in saeculum saeculi.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc,
et semper, et in saecula saeculorum.
Amen.
Ma tänan sind, Issand, kogu oma südamest
õigete osaduses ja koguduses.
Suured on Issanda teod,
kallid kõigile, kellel neist on hea meel.
Tore ja särav on ta toimimine
ning ta õigus kestab igavesti.
Ta on valmistanud mälestuse oma imetegudele,
armuline ja halastaja on Issand.
Ta annab toiduse neile, kes teda kardavad,
ta peab igavesti meeles oma lepingut.
Oma tegude jõudu
ta andis teada oma rahvale,
et anda neile paganate pärusmaa.
Tema käte teod on tõde ja õigus,
usaldavad on kõik ta määrused,
kõigutamatud ikka ja igavesti.,
täitmiseks ustavalt ja siiralt.
Ta on läkitanud lunastuse oma rahvale,
igaveseks kehtestanud oma lepingu.
Püha ja kardetav on tema nimi.
Issanda kartus on tarkuse algus,
hea taip on igaühel, kes selle järgi talitab.
Tema kiidetavus kestab igavesti.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Nagu oli alguses, olgu nüüd,
alati ja igavesti.
Aamen.
Tekst: Psalm 111