LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Fürchte dich nicht, ich bin bei dir
Ära karda, sest mina olen sinuga
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV228

Fürchte dich nicht, ich bin bei dir;
weiche nicht, denn ich bin dein Gott!
Ich stärke dich, ich helfe dir auch,
ich erhalte dich
durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöset,
ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein!

Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden,
Du bist mein, ich bin dein,
Niemand kann uns scheiden.
Ich bin dein, weil du dein Leben
Und dein Blut mir zugut
In den Tod gegeben.

Du bist mein, weil ich dich fasse,
Und dich nicht, o mein Licht,
Aus dem Herzen lasse.
Laß mich, laß mich hingelangen,
Da du mich und ich dich
Lieblich werd umfangen.
Ära karda, sest mina olen sinuga,
ära anna alla, sest mina olen su Jumal!
Mina teen su tugevaks, ma aitan sind,
mina toetan sind
oma õiguse parema käega.

Ära karda,
sest ma olen sind lunastanud,
ma olen sind nimepidi kutsunud,
sina oled minu!

Issand, mu karjane, kõigi rõõmude allikas,
Sina oled minu ja mina Sinu,
keegi ei saa meid lahutada.
Ma olen sinu, sest oma elu
ja oma vere oled Sa minu heaks
surma läbi andnud.

Sina oled minu, sest Sinust haaran
ja Sind, mu valgus,
ei lase oma südamest.
Mul sirutada lase end,
et mina Sind ja Sina mind
võiks armsalt emmata.