LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Stabat Mater
eelmine järgmine

Muusika autor Francis Poulenc
Sõnade autor Jacopone da Todi
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: FP148

Stabat Mater dolorosa,
juxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

II Cujus animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.

III O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti.

IV Quae moerebat et dolebat
et tremebat, dum videbat
nati poenas inclyti.

V Quis est homo qui non fleret,
Christi Matrem si videret
in tanto supplicio?

Quis non posset contristari,
piam Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis
vidit Jesum in tormentis
et flagellis subditum.

VI Vidit suum dulcem natum
moriendo desolantum
dum emisit spiritum.

VII Eja Mater, fons amoris,
me setire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

VIII Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

IX Sancta Mater, istud agas:
Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

Tui nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
donec ego vixero.

Juxta crucem tecum stare,
te libenter, sociare
in planctu desidero.

Virgo virginum praeclara
mihi jam non sis amara:
Fac me tecum plangere.

X Fac ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
cruce hac inebriari,
ob amorem Filii.

XI Inflammatus et accensus
per te, Virgo, sim defensus
in die judicii.

Christe, cum sit hinc exire,
da per Matrem me venire
ad palmam victoriae.

XII Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur.
Paradisi gloria.
Amen. Alleluia.
I Leinav Ema seisis
nuttes risti all,
millel rippus tema Poeg.

II Tema leinavat,
kurba ja valudes hinge
on läbistanud mõõk.

III Oh, kui kurb ja südamevalus
on Ainusündinu
õnnistatud Ema!

IV Kuidas ahastab ja kurdab
Ta ja väriseb,
nähes Poega piinades.

V Kes küll ei nutaks,
nähes Kristuse Ema
sellises vaevas?

Kes võiks mitte kaasa tunda,
nähes õndsat Ema
kannatamas koos Pojaga? Kes?

Oma rahva pattude pärast
näeb ta Jeesust piinades
ja piitsutatuna.

VI Näeb oma armast last
surmavalus hüljatuna
hinge heitmas.

VII Oh Ema, armu läte, anna et ma
mõistaksin seda kannatust ja
kurvastaksin Sinuga.

VIII Anna, et mu süda süttiks,
armastades Kristust, Jumalat,
et hoiaksin Tema poole.

IX Püha Ema, las need haavad,
mis ristil temale löödud,
teevad tugevaks mu südame.

Sinu Poja haavad
on maksnud minu võlad,
jaga oma piina minuga.

Lase mul Sinuga nutta
ja Ristilöödu valu tunda
seni kuni elan.

Risti all tahan Sinuga seista
ja igatsen jagada
Sinu valu.

Puhtaim Neitsi,
anna, et ma pühas armastuses
leinaksin koos Sinuga.

X Anna, et ma Kristuse
surmapiinast ja kannatusest
osa saaksin.

Anna, et tunneksin Poja piinu
haavust, ristist ja
verepiiskadest.

XI Päästa mind vihaleekidest,
Neitsi, ja ole mulle kaitsjaks
kohtupäeval.

Kaitse mind ristiga,
valmista Kristuse surmaga,
hoolitse mu eest armuga.

XII Kui mu ihu kord sureb,
anna, et mu hing kantaks
Paradiisi kirkusse.
Amen. Halleluuja.