LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Requiem
Reekviem
eelmine järgmine


Muusika autor Erkki-Sven Tüür
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus in Sion;
et tibi reddetur votum in Jerusalem;

Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Dies irae, dies illa,
Solvet saeclum in favilla:
Teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
Quando Judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus.

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum,
Coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus Judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet, apparebit:
Nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix iustus sit securus?
Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva, me fons pietatis.

Recordare Jesu pie
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die
Quarens me, sedisti lassus:
Redemisti crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.

Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla,
Judicanus homo reus:
Huic ergo parce Deus.
Pie Iesu Domine,
dona eis reguiem.

Amen.

Domine, Jesu Christe,
Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunktorum de poenis inferni,
et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in
lucem sanctum:
Quam olim Abrachae promisti,
et semini ejus.
Hostias et preces tibi Domine
laudis offerimus;
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie,memoriam facimus:
fac eas, Domine
de morte transire ad vitam.

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi:
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi
dona eis requiem sempiternam.

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis Domine
et lux perpetua leceat eis.
Cum sanctis tuis in aeternam
quia pius es
Requiem aeternam dona eis Domine.
Igavest rahu anna neile, Issand,
ja igavene valgus paistku neile.
Sulle, Jumal, kõlab kiituslaul Siionis
ja sulle tuuakse ohvriande Jeruusalemmas

Võta kuulda mu palvet.
Sinu juurde tuleb kõik loodu.
Igavest rahu anna neile, Issand.
Issand halasta.
Kristus halasta.
Issand halasta

Vihapäev, nutupäev on see,
kui maailm muutub tuhaks,
nagu Taavet ja Sibylla tunnistavad.
Milline on see hirm
kui ilmub kohtumõistja
kõiki karmilt karistama.

Pasun hüüab valjult
läbi surmariigi,
kutsub kõiki trooni ette.
Surm ja loodus tarduvad,
kui surnud üles tõusevad,
et anda vastust kohtumõistjale.
Loetakse ette raamat,
kus on kirjas kõik,
mis maailmas on tehtud.
Kohtumõistja istub maha
ja teeb ilmsiks kõik varjatu,
unustamata midagi.
Mida ma vilets siis ütlen?
millist pühakut hüüan appi,
kui õiglasedki pole muretud?
Hirmus, majesteetlik Kuningas,
kes sa päästetavaid päästad armuga,
päästa mind, halastuse allikas.

Mäleta, halastaja Jeesus,
et olen sinu teekonna põhjus.
Ära hukka mind sel päeval.
Otsisid mind väsimata,
lunastasid piineldes ristil:
ärgu olgu see vaev asjatu.

Pisaraterohke päev,
mil tõuseb tuhast
kohtumõistmiseks patune inimene:
Halasta siis minu peale, Jumal.
Helde Jeesus, Issand,
anna neile rahu.

Aamen.

Issand, Jeesus Kristus,
Aukuningas,
vabasta kõigi lahkunud usklike hinged
põrgupiinadest
ja kaduviku sügavusest,
päästa nad lõvi lõugade vahelt,
et surmavald ei neelaks neid,
et nad ei langeks pimedusse.
Püha Miikaeli täht
näidaku neile
igavest valgust,
nagu sa Aabramile tõotasid
ja tema soole.
Toome sulle, Issand,
tänuohvreid
palveid; võta need vastu
nende hingede pärast, keda me täna mälestame.
Juhata nad, Issand,
surma kaudu ellu.

Püha, Püha, Püha
on Issand, taevavägede Jumal.
Taevas ja maa on täis sinu au.
Au olgu Jumalale kõrges.
Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel.
Au olgu Jumalale kõrges.

Jumala Tall, kes sa maailma patud
ära kannatad,
anna neile rahu.
Jumala Tall, kes sa maailma patud
ära kannatad,
anna neile igavene rahu.

Igavene valgus paistku neile, Issand,
koos sinu pühakutega igavesti
sest sina oled halastaja.
Igavest rahu anna neile,Issand,
ja igavene valgus paistku neile.
Koos sinu pühakutega igavesti,
sest sina oled halastaja.
Igavene valgus paistku neile, Issand.