LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Psalmoodia
eelmine järgmine

Muusika autor Erkki-Sven Tüür
Tõlge Indrek Hirv , Vello Salo

I osa (Psalm 67)

Deus gratiam faciat nobis, et bendicat nobis:
illustret faciem suam erga nos maxime.
Ut agnoscamus in terra viam tuam,
in omnibus gentibus salutem tuam.
Celebrent te populi, Deus,
elebrent te populi omnes.
Laetentur et cantent nationes,
quum judicabis populos recte,
et nationes ipsas in terra deduces potentissime.
Celebrent te populi, Deus,
celebrent te populi onmes.
Terra dante proventum suum,
benedicat nobis Deus. Deus noster.
Benedicat nobis Deus,
et revereantur cum omnes fines terrae.

II osa (Psalmist 136)

Hallelujah!
Laudate Deum fortem de sanctitate ejus,
laudate eum de expanso laudate ejus.
Laudate eum de omnimoda potentia ejus,
laudate eum secundum amplitudinem maximam ejus.
Hallelujah!
I osa (Psalm 67)

Jumal, ole meile armuline ja õnnista meid,
lase oma pale paista meie peale
et maa peal tuntaks Sinu teed,
kõigi rahvaste seas Sinu avitust!
Jumal, rahvad tänagu Sind
Sind tänagu kõik rahvad!
Rõõmutsegu ja hõisaku,
sest Sina mõistad kohut õigluses
juhid rahvaid maa peal!
Jumal, rahvad tänagu Sind
Sind tänagu kõik rahvad!
Maa on andnud oma vilja:
Jumal, meie Jumal, on meid õnnistanud
Jumal, õnnista meid,
et kõik ilmamaa otsad Sind kardaksid!

II osa (Psalmist 136)

Halleluuja!
Kiitke Jumalat Tema pühamus!
Kiitke Tema võimsa taevavõlvi all!
Kiitke Teda vägevate tegude pärast!
Kiitke Tema määratut suurust mööda!
Halleluuja!
Psalmid: Maarjamaa Piibel I.
Originaaltekst: Biblia Hebraica Stuttgartensia