LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Sept Repons des Tenebres 
7 kannatusaja responsooriumi
eelmine järgmine


Muusika autor Francis Poulenc
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

1.
Una hora non potuistis vigilare mecum,
qui exhortabamini mori pro me?
Vel Judam non videtis, quomodo non dormit,
sed festinat tradere me Judaeis?
Quid dormitis? surgite, et orate,
ne intretis in tentationem.

2.
Judas mercator pessimus
osculo petiit Dominum:
ille ut agnus innocens
non negavit Judae osculum.
Denariorum numero
Christum Iudaeis tradidit.
Melius illi erat,
si natus non fuisset.
(Feria Quinta)

3.
Jesum tradidit impius summis principibus sacerdotum,
et senioribus populi:
Petrus autem sequebatur eum a longe,
ut videret finem.
Adduxerunt autem eum ad Caipham
principem sacerdotum,
ubi scribae et pharisaei convenerant.

4.
Caligaverunt oculi mei a fletu meo:
quia elongatus est a me, qui consolabatur me.
Videte omnes populi,
si est dolor similis sicut dolor meus.
O vos omnes, qui transitis per viam,
attendite, et videte.

5.
Tenebrae factae sunt,
dum crucifixissent Jesum Judaei:
et circa horam nonam
exclamavit Jesus voce magna:
Deus meus, ut quid me derelinquisti?
Et inclinato capite, emisit spiritum.
Exclamans Jesus voce magna ait:
Pater, in manus tuas
commendo spiritum meum.
(Feria Sexta)

6.
Sepulto Domino,
signatum est monumentum,
volventes lapidem ad ostium monumenti:
Ponentes milites, qui custodirent illum.
Accedentes principes sacerdotum
ad Pilatum, petierunt illum.

7.
Ecce quomodo moritur iustus,
et nemo percipit corde:
et viri iusti tolluntur,
et nemo considerat:
a facie iniquitatis sublatus est iustus:
Et erit in pace memoria eius.
Tamquam agnus coram tondete se
obmutuit, et non aperuit os suum:
de angustia, et de iudicio sublatus est.
(Sabbato Sancto)
1.
Kas ühtainsat tundi ei suuda minuga valvata
teie, kes lubasite minu eest surra?
Või ei näe te, et Juudas ei maga,
vaid ruttab mind andma juutide kätte?
Miks te magate?
Tõuske ja paluge, et teid proovile ei pandaks.

2.
Juudas, nurjatuim kaubitseja
andis Issanda suudlusega välja,
ja tema kui süütu tall
ei tõuganud ära Juuda suudlust.
Peotäie müntide eest
andis ta Kristuse juutide kätte.
Talle oleks olnud parem,
kui ta poleks sündinudki.
(Suur Neljapäev)

3.
Jõle mees reetis Jeesuse ülempreestreile
ja rahvavanemaile.
Peetrus aga järgnes talle eemalt,
et näha, kuidas asi lõpeb.
Nad viisid ta Kaiva,
ülempreestri juurde,
kuhu olid kogunenud kirjatundjad ja variserid.

4.
Mu silmad jäid pimedaks mu pisaraist
sest kaugel on minust see, kes mind lohutaks.
Vaadake, kõik inimesed,
kas on veel südamevalu, minu valu sarnast?
Teie kõik, kes te seda teed käite,
pange tähele ja vaadake.

5.
Pimedus tuli
kui juudid olid Jeesuse risti löönud.
Ja üheksanda tunni paiku
hüüdis Jeesus valjul häälel:
Mu Jumal, mispärast sa mu maha jätsid?
Ja langetanud pea, heitis hinge.
Jeesus hüüdis valju häälega:
Isa, sinu kätte
ma annan oma vaimu.
(Suur Reede)

6.
Kui nad Issanda olid matnud,
pitserdati haud,
rahn veeretati hauasuu ette,
ja sõdurid pandi teda valvama.
Ülempreestrid tulid palvega
Pilatuse ette.

7.
Vaadake, kuidas õiglane sureb
ja see ei liiguta kedagi.
Õiglased hävitatakse
ja keegi ei hooli.
Kurjuse palge eest viidi õiglane ära
ja puhaku rahus ta mälestus.
Otsekui tall pügaja ees oli ta vait
ja ei avanud oma suud.
Hirmu ja kohtumõistmise eest ta viidi.
(Vaikne Laupäev)