LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Fragmenta passionis
eelmine järgmine

Muusika autor Wolfgang Rihm
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

I ...Da verliessen ihn alle und flohen


II Da schriehen alle: „Kreuzige, kreuzige ihn!”


IIIVater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.”


IV Jesus schrie nochmals mit lauter Stimme,
und gab seinen Geist auf. „Es ist vollbracht


V ... „Wahrhaftig dieser war Gottes Sohn!”

I Ja kõik põgenesid, jättes ta maha.
Markuse 14, 50

II Nad kõik ütlesid: „Löödagu risti!”
Mattteuse 27, 22

IIIIsa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!”
Luuka 23, 34

IV Jeesus ütles: „See on lõpetatud!”
ja heitis hinge.
Johannese 19, 30

V ... „Tõesti, see oli Jumala Poeg!”
Matteuse 27, 54