LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Dein, o Herr, ist die Kraft
Oh Issand, sinu vägi
eelmine järgmine


Muusika autor Max Reger
Tõlge Heli Susi
Tervikteosest 20 Responsorien

Dein, o Herr, ist die Kraft
und dein ist das Königreich
und du bist erhöht über alles.
Gib Frieden uns nun, o Herr.

Du Schöpfer aller Dinge,
du bist furchtbar und stark,
du die Gerechtigkeit und voller Gnad.
Gib Frieden uns nun, o Herr.

Ehresei dem Vater
und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
Gib Frieden uns nun, o Herr.
Oh Issand, sinu on vägi
ja sinu on kuningriik,
ülem oled sa kõigest.
Rahu nüüd anna meile, Issand!

Sa kõigi asjade Looja,
sa oled hirmus ja vägev,
sa oled õiglus ja heldus.
Rahu nüüd anna meile, Issand!

Au olgu Isale
ja Pojale
ja Pühale Vaimule.
Rahu nüüd anna meile, Issand!