LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Sortunut ääni
Murdunud hääl
Laulud (6) meeskoorid
eelmine järgmine


Muusika autor Jean Sibelius
Tõlge Ian Valk
Teose kataloogi- või oopusenumber: op18. N1
Tervikteosest 6 laulua mieskuorolle

Mikä sorti äänen suuren,
äänen suuren ja sorian,
äänen kaunihin kaotti,
jok' ennen jokena juoksi,
vesivirtana vilasi,
lammikkona lailatteli?

Suru sorti äänen suuren,
äänen suuren ja sorian,
äänen armahan alenti,
jott' ei nyt jokena juokse,
vesivirtana vilaja,
lammikkona lailattele.

Suru sorti äänen suuren,
äänen suuren ja sorian.
Mis see murdis hääle suure,
hääle suure ja särava,
hääle kauni ära kaotas,
enne mis jõgena jooksis,
vetevooguna vilasi,
lammikuna lailatteli?

Mure murdis hääle suure,
hääle suure ja särava,
hääle armsa alandas,
enam ei jõgena jookse,
vetevooguna ei vila,
lammikuna lailatele.

Mure murdis hääle suure,
hääle suure ja särava.

Tekst: Kanteletar I, 57
What broke the voice so splendid,
voice so splendid and beautiful,
voice now lost in its loveliness,
that once ran like a river,
water flowing and rippling,
wawes on water lightly lapping?

Sorrow broke the voice so splendid,
voice so splendid and beautiful,
voice so lovely now quietened.
No more the river runs,
water flowing and rippling,
waves on water lightly lapping.

Sorrow broke the voice so splendid,
voice so splendid and beautiful.