LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

На реках Вавилонских
Paabeli jõgede kaldail
eelmine järgmine


Muusika autor Artemi Vedel

На рекахъ Вавилонскихъ, тамо седохомъ и плакахомъ,
внегда помянути намъ Сиона.
На вербiихъ посреде его обесихомъ органы наша.
Яко тамо вопросиша ны пленшiи насъ о словесехъ песней,
и ведшiи насъ о пенiи:
воспойте намъ отъ песней Сiонскихъ.
Како воспоемъ песнъ Господню на земли чуждей?
Аще забуду тебе, Iерусалиме,
забвена буди десница моя…
Помяни, Господи, сыны Едомския,
въ день Iерусалимль глаголющiя:
истощайте, истощайте, до основанiй его.
Дщи Вавилоня окаянная,
блаженъ иже воздасть тебе
воздастъ тебе еже воздала еси намъ:
Блаженъ иже иметъ и разбiетъ
младенцы Твоя о камень.
By the Rivers of Babylon, there we sat down and wept,
when we remembered Zion.
On the poplars in its midst we hung up our lyres.
For there our captors inquired about the words of our songs,
and those who led us requested singing from us, saying:
Sing us some hymns of Zion!”
How shall we sing the Lords song in a foreign land?
If I forget you, O Jerusalem,
may my right hand wither!…
Remember, O Lord, what the Sons of Edom
said on the day of Jerusalem:
Destroy it, destroy it, down to its foundations!”
O Daughter of Babylon, most wretched one!
Blessed is he who repays you
with what you have done to us!
Blessed is he who takes your infants
and dashes them against the stone!
Paabeli jõgede kaldail, seal me istusime ja nutsime,
kui mõtlesime Siionile.
Remmelgate otsa, mis seal olid, me riputasime oma kandled.
Sest seal küsisid meilt meie vangiviijad laulu sõnu
ja meie piinajad rõõmulaule:
“Laulge meile Siioni laule!”
Kuidas me võime laulda Issanda laulu võõral pinnal?
Kui ma sind unustan, Jeruusalem,
siis ununegu mu parem käsi!
Tuleta meelde, Issand, Jeruusalema hukatuse päeva
Edomi lastele, kes ütlesid:
“Kiskuge maha, kiskuge aluseni maha, mis on temas!”
Paabeli tütar, sa laastamise laps!
Õnnis on see, kes sulle tasub sedamööda,
kuidas sa meile oled teinud!
Õnnis on see, kes võtab su väikesed lapsed
ja rabab nad vastu kaljut!