LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Покаяния отверзи ми двери
Tee lahti mulle patukahetsemise uks
eelmine järgmine


Muusika autor Artemi Vedel

Покаянiя отверзи ми двери, Жизнодавче;
утренюетъ бо духъ мой ко храму святому Твоему,
храмъ носяй телесный весь оскверненъ:
но яко щедръ очисти
благоутробною Твоею милостiю.

На спасенiя стези настави мя, Богородице,
студными бо окаляхъ душу грехми,
и въ лености все житiе мое иждихъ:
но Твоими молитвами
избави мя отъ всякiя нечистоты.

Множества cодеянныхъ мною лютыхъ
помышляя окаянный,
трепещу страшнаго дне суднаго,
нонадеяся на милость благоутробiя Твоего,
яко Давидъ вопiю Ти:
помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости.

Покаянные стихи на Утрене
(из Постной Триоди)
Tee lahti mulle patukahetsemise uks, oh Eluandja,
sest mu vaim oma ihutempliga, mis koguni on ära roojastatud,
tõttab varahommikul Su püha templi poole,
aga Sina, kui armuline, tee ta puhtaks
oma südamliku helduse pärast.

Juhata mind lunastuse teeraja poole, oh Jumalasünnitaja,
sest ma olen oma hinge hirmsate pattude läbi roojaseks teinud
ja kõik oma elupäevad hooletuses mööda saatnud,
aga päästa sina mind,
oma palvete kõigest roojusest.

Kui ma, vilets, oma hulga
kurjade tegude peale mõtlen,
siis värisen ma hirmsa kohtupäeva pärast,
aga Sinu suure armu peale lootes
hüüan ma Su poole kui Taavet:
Jumal, ole mulle armuline, oma suure halastuse pärast.

Patukahetsusstihhiira hommikuteenistusel
(Paastutrioodist)
Open to me the doors of repentance, O Life-Giver;
for my spirit hastens early towards Thy holy temple,
bearing the temple of my body all defiled;
but in Thy compassion purify me
by Thy gracious mercy.

Lead me on the path of salvation, O Theotokos,
for I have profaned my soul with shameful sins
and have wasted my life in slothfulness;
but by Thy intercessions,
deliver me from all uncleanliness.

When I ponder on the multitude of evil things I have done,
wretch that I am,
I tremble at the fearful Day of Judgment;
but trusting in the mercy of Thy graciousness,
like David I cry to Thee:
“Have mercy on me, O God, according to Thy great mercy.”

Penitential Stichera at Matins
(from the Lenten Triodion)