LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Dixit Dominus
Issand ütles
eelmine järgmine


Muusika autor Antonio Vivaldi
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: RV807

1.osa
Koor
Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis:

2.osa
Koor
Donec ponam inimicos tuos,
scabellum pedum tuorum.

3. ja 4.osa
solo: sopran I, II (3.osa) + alt (4.osa)
Virgam virtutis tuae
emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio
inimicorum tuorum.

Tecum principium
in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum:
ex utero ante luciferum
genui te.

5.osa
Koor
Juravit Dominus,
et non poenitebit eum:
Tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech.

6.osa
solo: tenor ja bass
Dominus a dextris tuis,
confregit in die irae suae reges.

7.osa
Koor
Iudicabit in nationibus,
implebit ruinas:
conquassabit capita
in terra multorum.

8.osa
solo: sopran
De torrente in via bibet:
propterea exaltabit caput.

9.osa
Koor
Gloria Patri, et Filio,et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.
1.osa
Koor
Nii ütles Issand minu isandale:
Istu mu paremale käele,

2. osa
Koor
kuni ma olen pannud su
vaenlased su jalgade järiks.

3. ja 4. osa
solo: sopran I, II (3.osa) + alt (4.osa)
Sinu rammu valitsuskepi
sirutab Issand välja Siionist:
valitse oma vaenlaste
keskel.

Sinu on valitsus
sinu vägevuse päeval,
kui sa ilmud pühas ehtes:
oma üsast olen sind enne
koidutähte ilmale toonud.

5. osa
Koor
Issand on vandunud
ja ei kahetse seda:
Sina jääd preestriks igavesti
Melkisedeki korra järgi.

6. osa
solo: tenor ja bass
Issand on su paremal käel,
tema purustab kuningad oma viha päeval.

7. osa
Koor
Ta mõistab kohut rahvaste seas,
täidab maa varemetega,
ta purustab päid
laial maal.

8. osa
solo: sopran
Ta joob ojast tee veerel,
seepärast ta käib püstipäi.

9. osa
Koor
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Nagu oli alguses, olgu nüüd,
alati ja igavesti.
Aamen.
Tekst: Psalm 109