LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Magány
Üksindus
eelmine järgmine


Muusika autor György Ligeti
Sõnade autor Sándor Weöres
Tõlge Mari Hõiva

Sej, elaludtam
álló víz partján.

Füvön fektemben
ottan álmomban
nött, liliomszál.

Le kéne venni,
mellemre tüzni,
az én rózsámat
kéne csókolni.

Sej, ellankadok,
lassan bágyadok,
holnap meghalok.
Oh, uinusin
vaikse vee kaldal.

Sääl rohul lamades
mu unes õlmitses
liiliaõis.

Selle noppida tuleks,
ja rinnale torgata
ning oma kullakest
siis suudelda.

Oh, ma kustun,
tasahilju raugen,
homme mind võtab surm.