LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Salve, sidus Polonorum
Ole tervitatud, Poolakate täht!
Püha Adalberti kantaat
eelmine järgmine


Muusika autor Henryk Mikołaj Górecki
Sõnade autor Henryk Mikołaj Górecki , Jerzy Pikulik
Tõlge Janika Päll , Sławomira Borowska-Peterson
Teose kataloogi- või oopusenumber: op72

I Per merita sancti Adalberti

ALLELUIA
Per merita sancti Adalberti
Christi nos exaudi
Atque eius precibus
Nobis succurre miseris.
ALLELUIA

Magnificat Antiphon Fr Jerzy Pikulik

II Święty Wojciechu Patronie nasz drogi

Święty Wojciechu
Patrone nasz drogi
Męczenniku Bożu
módl się za nami
Sancte Adalberte
Patrone noster
Martyr Dei.
ALLELUIA

H. M. Górecki

III Salve sidus, Polonorum

Salve, sidus Polonorum
ALLELUIA
LELUIA
ALLELUIA

Sequence Fr Jerzy Pikulik
I Püha Adalberti teenete nimel

HALLELUUJA
Püha Adalberti teenete nimel
kuula meid, Kristus!
Ja tema palvete peale
Tõtta appi meile õnnetuile!
HALLELUUJA

Magnificat Antiphon Dr Jerzy Pikulik

II Püha Adalbert, meie kallis kaitsja

Püha Adalbert,
meie kallis kaitsja!
Jumala märter,
palveta meie eest!
Püha Adalbert,
meie kaitsja,
Jumala märter.
HALLELUUJA

H. M. Górecki

III Ole tervitatud, Poolakate täht!

Ole tervitatud, Poolakate täht!
HALLELUUJA
LELUUJA
HALLELUUJA

Sekvents Dr Jerzy Pikulik