LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Imäl oli jo
Mother Once Had
eelmine järgmine


Muusika autor Mart Saar
Tõlge Kaja Kappel

Imäl oli jo,
ütsi latsi jo,
hai, hai, hai, lilo,
ütsi latsi jo.
Imäl oli jo,
hüä latsi jo,
hai, hai, hai, lilo,
hüä latsi jo.
Imäl oli jo,
armsa latsi jo,
hai, hai, hai, lilo,
armsa latsi jo.
Imält veie jo,
kalli latsi jo,
imält veie jo,
surma käsi jo,
hai, hai, hai, lilo,
surma käsi jo.
Imäke nüüd elab ütsi,
ütsi, ütsi, ütsi jo.
Mother had
one child, just one.


Mother had
a good child, a good one.


Mother had a dear child,
a sweet one.


Death took the child from mother,
took the dear one, the sweet one.Deaths hand took the child.
Mother lives alone now,
all so alone.