LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Seitse sammeldunud sängi
Seven Moss-Grown Beds
eelmine järgmine


Muusika autor Mart Saar
Sõnade autor Friedrich Reinhold Kreutzwald
Tõlge Kaja Kappel

Vaata, laanes puie peidus,
puie peidus, põõsa varjus, kaske,
kurbtus kase katte alla.
seisab seitse küngast, kaske,
seitse sammeldunud sängi -
seitse küngast, servad lagund, kaske,
kel ei kasva kohendajat,
sõbralikku seadejada, kaske,
valvsal silmil vahtisida,
armul õrnal kaitsejaida, kaske.

Üks on sängi hädaohtu,
teine sängi orjakütkes, kaske,
kolmas sängi sõjakurnas,
neljas sängi näljapiinas, kaske,
viies sängi viletspõlves,
kuues sängi katkusurmas, kaske,
seitsmes Tautsi tappe sängi,
meie sugu surmasängi, kaske.
Seep see Eesti muistne põli,
muistne põli, murepõli, kaske.
See, hidden in woodland trees,
under trees, under bushes
where birches hide the sorrow
seven mounds are standing,
seven moss-grown beds -
seven mounds, dilapidated,
with no tender to come,
no friendly fixer,
no careful watcher,
no more gentle guardians to come.

First is the bed of danger,
the second the bed of slavery,
the third of the waste of war,
the fourth the mound of famine,
the fifth of misery,
the sixth of deathly plague,
the seventh the hecatomb -
the death bed of our people.
That is the ancient story of Estonia,
the ancient one, of misery.
Tekst "Kalevipojast", eesti rahvuseeposest