LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Karjase kaebus
Herdboy’s Lament
eelmine järgmine


Muusika autor Mart Saar
Tõlge Kaja Kappel

Muud küll käisid kirkuteeda, võeo,
mina käisin karjateeda, võeo.
Muud küll laulsid kirkulaulu, võeo,
mina laulsin karjalaulu, võeo.
Muud küll kuulsid kirkukella, võeo,
mina kuulsin karjakella, võeo.
Others were going to church,
I was treading cowpaths.
Others could sing hymns,
I was singing my herdboys songs.
Others could hear churchbells tolling,
for me only cowbells were ringing...
Tekst: Rahvaluule