LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Noore veljo, veeritäge!
Young Brethren, Sing! 
eelmine järgmine


Muusika autor Mart Saar
Tõlge Kaja Kappel

Noore veljo, veeritäge,
Tsõõri, kao, keerotage,
linnukese, leelotage.
Selless Looja suu om loonu,
selless keele kirjotanu.
Etse laulge toda laulu,
viitä toda veeritäge,
kua ei kistu kikkani,
miä ei lõpe lõunani!
Laulge no iks toda laulu,
miä meil meelestä parembi jo!
Laulge no iks lauda mäele jo,
laulge talli tasatselle;
sisse no iks siiditse hobese,
sälgä saaritse sadula!
Veljokese, noorekese,
kabukese, kaunikese, laulge jo!
Laulge vana, laulge noore jo!
Young brethren, sing and dance
ringdances,
birds, birdies, sing.
Thats why the Creator made the mouth,
thats why he wrote the language.
So then, sing that song
that wont end
until cockcrow,
until lunchtime!
Do sing that very song
we all find the best!
Sing the cowhouse onto the hilltop,
sing the stable onto the plain,
with silky steeds in the stable,
saddled with ashen saddles.
Sing, young brethren!
pretty maidens, sing!
Sing, the old and young!