LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Miks sa nutad, tammekene?
Oak-tree, Why Are You Crying?
eelmine järgmine


Muusika autor Mart Saar
Tõlge Kaja Kappel

Läksin metsa kõndimaie, sing sallepruu,
mis ma leidsin metsastagi, sing sallepruu?
Leidsin tamme nuttemasta, sing sallepruu,
musta puu muretsemasta, sing sallepruu.
Mina tammelta küsima: sing sallepruu:
miks sa nutad, tammekene, sing sallepruu?
Miks ma nutan neitsikene, sing sallepruu?
Muida puida raiutakse, sing sallepruu,
minda üksi jäetakse, sing sallepruu,
siia tuule taeva alla, sing sallepruu.
Mina mõistsin, vastu kostsin: sing sallepruu:
mul on kodus kolmi venda, sing sallepruu,
igal vennal viisi kirvest, sing sallepruu,
need lähevad tamme raiuma, sing sallepruu.
Mis sest tammest tehtanessa, sing sallepruu?
Otsast saab hobusetalli, sing sallepruu,
ladvast laste lõõrilauda, sing sallepruu,
keskelt saab kena kiriku, sing sallepruu.
Liistukestest, laastukestest, sing sallepruu,
neist saab neiu kirstukene, sing sallepruu.
I went walking in the woods,
and what did I find?
I found the oak-tree crying,
the black tree worrying.
I asked the oak-tree,
Why are you crying, oak-tree dear?
Why am I crying, little maiden?
Other trees get fallen,
I am left standing here
lonely under the sky of winds.
I understood and answered
I have three brothers at home,
all of them have five axes,
they will come to fall the oak-tree.
What will they make from the oak-tree?
The top will make a singing zither,

the trunk will make a stable,
and chips and slats
a nice dowry chest for a maiden.
Tekst: Rahvaluule