LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Psalm 2. Warum toben die Heiden
Miks paganad möllavad
eelmine järgmine


Muusika autor Felix Mendelssohn-Bartholdy
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: op78. Nr1
Tervikteosest 3 Psalmen

Warum toben die Heiden,
und die Leute reden so vergeblich?
Die Könige im Lande lehnen sich auf,
und die Herren ratschlagen sich mit einander
wider den Herrn und seinen Gesalbten:
Lasst uns zerreisen ihre Bande,
und von uns werfen ihre Seile!
Aber der im Himmel wohnet,
lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer.
Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn,
und mit seinem Grimm wird er sie schrecken.
Aber ich habe meinen König eingesetzt
auf meinem heiligen Berge Zion.
Ich will von einer solchen Weise predigen,
dass der Herr zu mir gesagt hat:
Du bist mein Sohn, heute hab' ich dich gezeuget;
heische von mir, so will ich dir die Heiden zum
Erbe geben, und der Welt Ende zum Eigenthum.
Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschlagen,
wie Töpfe sollst du sie zerbrechen:
So lasset euch nun weisen, ihr Könige,
und lasset euch züchtigen, ihr Richter auf Erden.
Dienet dem herrn mit Furcht und freuet euch mit Zittern!
Küsset den Sohn, dass er nicht zürne,
und ihr umkommet auf dem Wege,
denn sein Zorn wird bald anbrennen.
Aber Wohl allen, die auf ihn trauen.

Gloria Patri
Ehre sei dem Vater und dem Sohne,
und dem heiligen Geiste.
Wie es war von Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen!
Miks paganad möllavad
ja rahvad mõtlevad tühja?
Ilmamaa kuningad astuvad esile
ja vürstid peavad üheskoos nõu Issanda
ja tema võitud mehe vastu:
Kiskugem katki nende ahelad
ja visakem enestelt ära nende köied!”
Kes taevas istub,
naerab; Issand pilkab neid.
Oma vihas ta kõneleb siis nendega
ja oma raevus ta teeb neile hirmu:
Aga mina olen seadnud oma kuninga Siionile,
oma pühale mäele.”
Ma annan teada Issanda otsuse;
tema ütles minule:
Sina oled minu Poeg, täna ma sünnitasin sinu.
Küsi minult, ja ma annan paganad su pärandiks
ning ilmamaa otsad su omandiks.
Sa peksad nad puruks raudkepiga,
sa lööd nad katki nagu potissepa tehtud astjad.”
Niisiis, teie, kuningad saage mõistlikuks!
Teie, ilmamaa kohtumõistjad, laske endid noomida!
Teenige Issandat kartusega ja ilutsege värisemisega!
Andke suud Pojale, et ta ei vihastaks
ja teie ei hukkuks oma teel;
sest tema viha süttib pea!
Õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad.

Gloria Patri
Au olgu Isale, Pojale
ja Pühale Vaimule.
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb igavest.
Aamen.