LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Psalm 22. Mein Gott, warum
Mu Jumal, miks
eelmine järgmine


Muusika autor Felix Mendelssohn-Bartholdy
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: op78. Nr22
Tervikteosest 3 Psalmen

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ich heule, aber meine Hilfe ist fern.
Mein Gott, des Tages rufe ich,
so antwortest du nicht;
und des Nachts schweige ich auch nicht.
Aber du bist heilig, der du wohnest unter dem Lobe Israels.
Unsre Väter hofften auf dich;
und da sie hofften, halfest du ihnen aus.
Zu dir schrieen sie, und wurden errettet;
sie hofften auf dich, und wurden nicht zu Schanden.
Ich aber bin ein Wurm, und kein Mensch,
ein Spott der Leute, und Verachtung des Volks.
Alle, die mich sehen, spotten meiner,
sperren das Maul auf, und schütteln den Kopf:
Er klage es dem Herrn, der helfe ihm aus,
und errette ihn, hat er Lust zu ihm.
Ich bin augeschüttet wie Wasser,
alle meine Gebeine haben sich getrennt.
Mein Herz ist in meinem Leibe
wie zerschmolzenes Wachs.
Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe,
und meine Zunge klebt am Gaumen,
und du legst mich in des Todes Staub.
Denn Hunde haben mich umgeben,
und der Bösen Rotte hat sich um mich gemacht;
Sie haben meine Hände und Füsse durchgraben.
Sie teilen meine Kleider unter sich,
und werfen das Loos um meine Gewand.
Aber du, Herr, sei nicht ferne.
Meine Stärke, eile mir zu helfen.
Errette meine Seele vom Schwert,
meine Einsame von den Hunden.
Hilf mir aus dem Rachen der Löwen,
und errette mich von den Einhörnern.
Ich will deinen Namen predigen meinen Brüdern,
ich will dich in der Gemeinde rühmen.
Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet!
Es ehre ihn in aller Same Jacobs,
und vor him scheue sich aller Same Israels,
denn er hat nicht verachtet noch verschmäht
das Elend des Armen,
und sein Antlitz nicht vor ihm verborgen,
und da er zu ihm schrie, hörte er es.
Dich will ich preisen in der grossen Gemeinde;
ich will meine Gelübde bezahlen vor denen,
die ihn furchten.
Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden;
und die nach dem Herrn fragen,
werden ihn preisen; Euer Herz soll ewiglich leben.
Es werde gedacht aller Welt Ende,
dass sie sich zum Herrn bekehren,
und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden.
Denn der Herr hat ein Reich,
und er herrscht unter den Heiden.
Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid?
Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad.
Mu Jumal, päeval ma hüüan,
aga sa ei vasta,
ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu.
Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud.
Sinu peale lootsid meie esiisad,
lootsid, ja sina päästsid nad;
nad kisendasid sinu poole ja pääsesid,
nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse.
Aga mina olen ussike ja mitte mees,
inimeste teotada ja halb rahva meelest.
Kõik, kes mind näevad, irvitavad mu üle;
nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead:
Ta on kõik veeretanud Issanda peale; see päästku ta,
kiskugu ta välja hädast, sest tal on ju temast hea meel.”
Ma olen välja valatud otsekui vesi
ja kõik mu luud-liikmed on koost ära.
Mu süda on nagu vaha,
ta on sulanud mu sisikonnas.
Mu neel on kuiv nagu potitükk
ja mu keel on kinni suulae küljes,
surmapõrmu paigutad sa minu.
Sest koerad ümbritsevad mind,
tigedate hulk keerleb mu ümber;
nad purevad mu käsi ja jalgu.
Nad jagavad mu rõivad eneste vahel
ja heidavad liisku mu kuue pärast.
Aga sina, Issand, ära ole kaugel.
Mu vägi, tõtta mulle appi!
Tõmba mu hing ära mõõga eest,
koera käest mu ainuke!
Päästa mind lõvi suust
ja metshärgade sarvede eest!
Ma tahan su nime kuulutada oma vendadele,
keset kogudust ma tahan kiita sind.
Teie, kes te Issandat kardate,
kiitke teda, kõik Jaakobi sugu, austage teda!
Ja värisege tema ees, kõik Iisraeli sugu!
Sest ta ei pannud halvaks ega põlanud
viletsa häda
ega varjanud oma palet tema eest,
vaid kuulis, kui ta kisendas tema poole.
Sinu kohta käib mu kiituslaul suures koguduses,
ma tasun oma tõotused nende ees,
kes teda kardavad.
Vaesed saavad süüa ning saavad kõhud täis;
Issandat kiidavad,
kes teda otsivad. Teie südamed elagu igavesti!
Kõik maailma ääred tuletavad teda meelde
ja pöörduvad tagasi Issanda juurde;
ja sinu ette kummardavad kõik rahvaste suguvõsad.
Sest Issanda päralt on kuninglik võim
ja ta valitseb rahvaid.