LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

La nuit, le froid, la solitude
Öö, külm, üksildus
eelmine järgmine


Muusika autor Felix Mendelssohn-Bartholdy
Sõnade autor Paul Eluard
Tõlge Liina Paroll
Teose kataloogi- või oopusenumber: FP126
Tervikteosest Un soir de neige

La nuit, le froid, la solitude
On menferma soigneusement
Mais les branches cherchaient leur voie
Dans la prison
Autour de moi lherbe trouva le ciel
Ma prison s’écroula
On verrouilla le ciel
Le froid vivant, la froid brûlant
meut bien en main.
Öö, külm, üksildus
Mind on hoolikalt eraldatud
Kuid oksad otsivad teed
Vangistusest
Mu ümber rohi leiab taeva
Mu vangla variseb
Taevas pannakse lukku
Elus külm, põletav külm
Sai mind kätte.